NIEUWSBRIEF 12 februari

STAN actueel
• Zorgtoeslag baart zorgen: lees het opiniestuk van STAN-coördinator Dries Fonteyn

STAN informeert
• Vaccinaties: dit is de stand van zaken
• Vragen? Lies helpt je graag verder
• Zoom helpt je bij de besteding van je PVB

STAN webinar
• 25/2 Alleen gaan wonen? Hoe pak je dat aan?
• Neem deel aan onze enquête over de woon- en leefkosten

STAN vraagt
• Hoe kijk je als ouder naar het BuSO?

STAN debat
• Zeg je nu 'handicap' of 'beperking'? Johan Van Holderbeke pleit voor het eerste. Lees zijn standpunt.

Steun STAN en word lid

STAN ACTUEEL

Zorgtoeslag baart zorgen

De overheveling van de zorgtoeslag van federaal naar Vlaams niveau zorgt voor extra lange wachttijden. Bovendien blijft het kafkaiaanse pijnpunt bestaan dat ouders met kinderen met een handicap bij elke aanvraag die handicap moeten bevestigen. 

STAN INFORMEERT

Update vaccinaties

In de week van 15 februari start men met het vaccineren in de voorzieningen. Niet iedereen komt evenwel in aanmerking voor een prik:

Wie komen er nu nog niet aan de beurt?

  • Alle personen jonger dan 18 jaar op het moment van vaccineren. Voor minderjarigen is het op dit moment nog onduidelijk wat het effect van het vaccin zal zijn en wat de risico's zijn.
  • Alle personen die niet verblijven in de voorziening. Dus gebruikers van een dagcentrum en personen met een handicap die geen gebruik maken van een collectieve zorgvoorziening komen nog niet aan de beurt. Het personeel dat in deze voorzieningen werkt, krijgt wel een prik.

STAN betreurt deze discriminerende vaccinatiestrategie en pleit ervoor dat personen met een handicap in àlle voorzieningen (dag- of nachtverblijven) prioritair worden ingeënt. Lees het opiniestuk van Dries Fonteyn hierover. 

 

FotoLiesvanUrk(STAN).jpgHeb je een vraag voor STAN?

Lies van Urk van het kenniscentrum helpt je graag verder. Mail naar lies.vanurk@trefpuntstan.be.

ZOOM helpt

Zoek je hulp bij de besteding van je persoonsvolgend budget (PVB)? Neem dan een kijkje bij onze collega's van ZOOM vzw. 

STAN WEBINAR - INDIVIDUEEL WONEN?

Jonge volwassenen met een handicap die net hun school hebben afgerond, staan voor grote uitdagingen. Sommigen willen de stap zetten naar zelfstandig wonen. Hoe je dat moet aanpakken kom je op 25/2 te weten in het webinar over individueel wonen dat STAN en GiPSo organiseren.

STAN ENQUÊTE -  woon- en leefkosten in de voorzieningen

Sinds 1 januari werkt elke vergunde zorgaanbieder met woon-en leefkosten. STAN, ZOOM en Fovig willen hier graag je mening over weten. Is deze omschakeling in jullie voorziening goed verlopen? 

We weten dat het voor veel gebruikers niet eenvoudig is om mindere ervaringen te delen. Niet met je vergunde zorgaanbieder, niet met een gebruikersorganisatie, niet met de overheid. Om die reden gaan we heel omzichtig om met de informatie die je ons via deze bevraging geeft. Resultaten worden anoniem verwerkt. 

STAN PARTICIPEERT

•  Enquête Buitengewoon Secundair Onderwijs

Hoe kijk jij als ouder naar het BuSO (buitengewoon secundair onderwijs)? Help de Vlaamse Onderwijsraad een antwoord te vinden op deze vraag en vul de vragenlijst in. Hier vind je de enquête

STAN DEBAT: HANDICAP OF BEPERKING?

Zeg je nu 'mensen met een handicap' of 'mensen met een beperking'? De meningen zijn verdeeld. STAN houdt het bij het woord 'handicap'. Waarom dat zo is legt Johan Van Holderbeke, voorzitter van de STAN groep Gent-Eeklo in dit 10 jaar oude, maar nog steeds relevante, opiniestuk uit. Reageren kan via onze Facebookpagina.

STEUN STAN EN WORD LID

STAN krijgt geen subsidies, we zijn voor onze werking dus helemaal afhankelijk van onze leden en van giften. Het lidgeld bedraagt € 35 en kan gestort worden op rekeningnummer BE07 2100 6173 2266. Vermeld in de mededeling 'lidgeld + je naam en emailadres'

02 897 33 90
hallo@trefpuntstan.be | trefpuntstan.be

   
Bekijk online - Voorkeuren beheren of uitschrijven - Privacybeleid