Nieuwsbrief 27 oktober

• Schrijf je in voor de STAN-webinars op 5 en 19 november
• Update coronamaatregelen
• FOVIG informeert je over de nieuwe richtlijnen voor woon- en leefkosten in een voorziening
• Onderzoek legt pijnpunten van persoonsvolgende financiering bloot
• KULeuven onderzoekt: mag men een jongere met een beperking in isolatie plaatsen?
• Gezocht: plusbrus(sen) die zich willen laten interviewen

STAN-webinar: Zorgen voor later? Erfenis en handicap. 

Omdat de nieuwe wetgeving inzake nalatenschap verandert en nogal wat mensen daar meer duidelijkheid over willen, nodigt STAN notaris Bohyn uit om tekst en uitleg te gevenDe notaris licht het vernieuwde erfrecht toe en beantwoordt vragen tijdens dit webinar dat plaatsvindt op 5 november van 19u30 tot 21u30 via ZOOM. 

STAN-webinar: Wegwij(s)zer in het zorglandschap 

Wil je weten waar STAN Trefpunt Verstandelijke Handicap voor staat? En wil je beter je weg kennen in het kluwen van het zorglandschap? STAN-coördinator Dries Fonteyn en Lies van Urkstafmedewerker op het Kenniscentrum, maken je wegwijs en staan na hun uiteenzetting, open voor jullie vragen. De info-avond wordt georganiseerd in samenwerking met VOS Pajottenland en vindt plaats op 19 november van 19u30 tot 21u30 via ZOOM. 

Corona update 

• Maatregelen in voorzieningen 

Nu er weer sprake is van een verhoogd aantal besmettingen, bekijken de vergunde diensten en zorgaanbieders samen met de lokale besturen en het COVID-19-team welke maatregelen nodig zijn. Er zal niet terug gegaan worden naar de strikte maatregelen van maart en april, aangezien er nu wel beschermingsmaterialen en de nodige testen voorhanden zijn. Daarnaast zal elke bewoner van een voorziening recht blijven hebben op bezoek. Hij of zij mag evenveel nauwe en niet-nauwe contacten hebben buiten de leefgroep en het gezin samen, net als elke burger. In deze infonota vind je meer uitleg.  

Tijdelijke werkloosheid door overmacht 

Het corona-ouderschapsverlof liep af op 30 september 2020, maar ouders moeten nog steeds hun kind opvangen als de kinderopvang, school of voorziening onverhoopt moet sluiten ten gevolge van corona. Voor de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020 kunnen werknemers dan ook een beroep doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Lees het na op de website van RVA. 

Meer weten over woon- en leefkosten in voorzieningen? 

Momenteel zijn veel vergunde zorgaanbieders nog volop bezig om de omschakeling naar woon- en leefkosten in voorzieningen te realiseren. Daarbij worden de collectieve overlegorganen of gebruikersraden betrokken.

De richtlijnen die ooit door het VAPH over woon- en leefkosten gecommuniceerd werden zijn beperkt, maar wel van groot belang. Zo kunnen deze kosten niet hoger zijn dan de kost die door gebruikers betaald werd in het oude systeem en moeten ze voor elke gebruiker betaalbaar zijn. Het is belangrijk dat de betrokken overlegorganen op een goed geïnformeerde manier kunnen meewerken.

FOVIG, de federatie voor collectief overleg in voorzieningen voor personen met handicap, geeft veel informatie over dit onderwerp.  Wil je er meer over weten? Neem dan contact op met FOVIG, vandemuelebroucke.eddy@fovig.be  

Is het een goed idee om jongeren met een handicap af te zonderen? 

In de gehandicaptenzorg worden personen soms apart gezet in een andere ruimte, vastgehouden door een hulpverlener of vastgezet met behulp van een hulpmiddel of een medicijn. Dit wordt gedaan om de persoon te helpen, maar kan een moeilijke ervaring zijn voor beide partijen. Onderzoekers van de KULeuven denken daarom na over een plan dat hulpverleners helpt om deze maatregelen te voorkomen of als ze wel nodig zijn, ze op een goede manier uit te voeren.  

De onderzoekers roepen de hulp in van jongeren met een beperking of hun ouders om hierover mee te denken. Wil jij mee nadenken over het plan? Schrijf je dan in voor de focusgroep van 18 november in Leuven. Dit kan door een mail te sturen naar gilles.droogmans@kuleuven.be. 

Plusbrussen gezocht die hun ervaring willen delen 

Studente Fien Sprangers, Master Klinische Orthopedagogiek en Disability Studies, doet onderzoek naar de ervaring/beleving van plusbrussen (plusbroers en pluszussen) van een persoon met een verstandelijke handicap in nieuw-samengestelde gezinnen. Ze is op zoek naar personen die ervaringsdeskundig zijn en hun ervaring willen delen in een interview. Verschillende themakomen aan bod, zoals: gezinssituatie, scheiding, relatie met plusbroer of pluszus, (onder)steun(ings)bronnen… Het verhaal rond de beleving van de personen zelf staat centraal. Als je meer informatie wilt of als je zelf wil deelnemen, aarzel dan zeker niet om Fien te contacteren via Fien.Sprangers@UGent.be 

Zet mee je schouders onder onze werking en steun STAN

STAN  ontvangt geen structurele Vlaamse subsidies. We rekenen op honderden vrijwilligers en steungevers als jij. Zonder jou staan we nergens. 

Wil jij STAN helpen groeien? Dat kan met een eenmalige gift - giften zijn fiscaal aftrekbaar vanaf € 40. In deze coronatijden is je gift bovendien voor 60% fiscaal aftrekbaar. Voor een gift van € 100 betaal je slechts € 40 euro.

Of beter nog: maak ons blij met een doorlopende maandelijkse opdracht. Met vaste inkomsten groeit STAN sneller.

Heb je zelf iets te melden? Een nieuwtje? Iets dat op je lever ligt? Een idee? Bel of mail ons op 02 897 33 90, hallo@trefpunstan.be. Of stuur een berichtje via onze Facebookpagina. 

02 897 33 90
hallo@trefpuntstan.be | trefpuntstan.be

   
Bekijk online - Voorkeuren beheren of uitschrijven - Privacybeleid