Kampen en vakantiewerking

De zomer komt in zicht en dat betekent verlangend uitzien naar kampen en speelpleinwerking. Dit jaar is dat echter niet zo vanzelfsprekend, maar gelukkig is er versoepeling in de maatregelen op dit vlak. Kinderen en jongeren met een handicap kunnen deelnemen aan zomerkampen, ook als zij ondersteund worden door of verblijven in een multifunctioneel centrum (MFC). Dit geldt zowel voor kampen met als kampen zonder overnachting. Natuurlijk zullen er maatregelen worden getroffen om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen.  

Lees  hier het persbericht van het VAPH.  

Ouders en opvoeders vinden hier de vaak gestelde vragen over de jeugdwerkzomer. 

Kinderen of jongeren met een handicap die tot een risicogroep behoren, vragen het best advies aan hun arts. 

Op de website van Magenta vind je een overzicht van vrije plaatsen voor kampjes, gezinsvakanties met ondersteuning en nuttige links.


De maatregelen in verband met het Corona-virus volgen zich in rap tempo op. Hier geven we een overzicht van de berichten die we via onze nieuwsbrief hebben verspreid.