Ondersteuning, begeleiding en verblijf

De afgelopen weken hebben we steeds de nieuwe corona maatregelen met jullie gedeeld via onze website. Gelukkig gaan we nu langzamerhand terug naar ‘het nieuwe normaal’. Dit betekent dat vanaf 15 juni alle activiteiten kunnen hernomen worden, afgezien van een aantal voorwaarden en specifieke situaties. Diensten, organisaties en voorzieningen voor personen met een handicap krijgen een kader van het VAPH, waarbinnen ze hun dienstverlening kunnen organiseren. Ze maken zelf een stappenplan en krijgen hiervoor tot 1 juli de tijd, want niet iedereen zal op 15 juni meteen klaar zijn voor de nieuwe situatie.

Het corona virus is nog niet weg, dus de regels rond hygiëne, het dragen van beschermingsmaterialen en het bewaren van afstand blijven belangrijk. Wanneer personen symptomen vertonen van de onderste en bovenste luchtwegen (hoesten, niezen, keelpijn, hoofdpijn, koorts) is er geen ondersteuning (mobiel of ambulant) mogelijk.

Alle vormen van ondersteuning kunnen terug opgestart worden. Dat gaat om individuele ondersteuning, groeps-/dagondersteuning en huisbezoeken. Als er sprake is van rechtstreeks contact tussen gebruiker en begeleider, of dat nu thuis is of bij de organisatie, is het belangrijk afstand te houden en de hygiëne maatregelen na te leven.

Wisseling tussen verblijf thuis en in de voorziening is weer mogelijk in alle mogelijke combinaties. In overleg met de gebruiker en voorziening worden afspraken gemaakt hoe de versoepeling best kan gebeuren. Dit betekent ook dat de beperking op het aantal wissels komt te vervallen. De voorziening en gebruikersraad bekijken samen vanaf wanneer de gebruiker weer wekelijks naar huis kan.

Het bezoekverbod verandert in het recht op bezoek. De bezoekregeling wordt uit gewerkt door de voorziening, waarbij rekening wordt gehouden met veiligheid en hygiëne.

Gebruikers van een multifunctioneel centrum overleggen best met hun voorziening hoe de opvang en behandeling verder wordt gezet.

In deze infonota van het VAPH staat alles op een rij.


De maatregelen in verband met het Corona-virus volgen zich in rap tempo op. Hier geven we een overzicht van de berichten die we via onze nieuwsbrief hebben verspreid.