Andere zorgbudgetten

Via de zorgkas van je ziekenfonds kun je in aanmerking komen voor andere zorgbudgetten. Deze worden hieronder besproken.

Zorgbudget voor mensen met een handicap

Via de zorgkas van je ziekenfonds kun je in aanmerking komen voor het zorgbudget voor mensen met een handicap, ook wel Basisondersteuningsbudget (BOB). Het is een bedrag van 300 euro per maand. Je bepaalt zelf wat je ermee doet en je hoeft niet te bewijzen wat je ermee hebt gedaan. Je zorgkas stuurt je een brief wanneer je recht hebt op het budget en stort het dan automatisch op je rekening. Om in aanmerking te komen moet je al wel een erkende handicap hebben en een attest dat bewijst, dat je nood hebt aan ondersteuning. Daarnaast behoor je tot één van deze groepen:

 1. Je stond op de wachtlijst meerderjarigen met een actieve zorgvraag:
 • in 2014 én 2016.
 • vóór 16 oktober 2017 en je zit in prioriteitengroep 1 of 2.
 1. Je stond op de wachtlijst minderjarigen met een actieve zorgvraag op 30 juni 2015 of je stond op deze datum op de wachtlijst en hebt een indicatiestellingsverslag waaruit blijkt dat je in aanmerking komt voor een Persoonlijke-Assistentie Budget.
 2. Je handicap is aangetoond (tot 25 jaar) door:
 • een score van minstens 12 punten voor verhoogde kinderbijslag (kinderen tot 21 jaar).
 • een score van minstens 12 punten op de medisch-sociale schaal voor de integratietegemoetkoming (jongvolwassenen van 21 tot en met 25 jaar).
 1. Je stapt vrijwillig over van niet-rechtstreeks hulp naar het zorgbudget. Meer informatie vind je hier.

Voldoe je aan de voorwaarden, maar heb je geen brief ontvangen van je zorgkas? Vraag het na bij je zorgkas.

Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden

Via de zorgkas van je ziekenfonds kun je in aanmerking komen voor het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden, de vroegere Vlaamse zorgverzekering. Dit is een bedrag van 130 euro per maand, dat wordt toegekend aan personen die veel zorg nodig hebben. Dit kan zowel thuis zijn als in een voorziening. Je kunt het vrij besteden aan bijvoorbeeld gezinszorg, een vergoeding voor de mantelzorger(s), poetshulp of de aankoop van hulpmiddelen. Je hoeft het niet te verantwoorden naar de zorgkas toe.

Voorwaarde is, dat je bent aangesloten bij de Vlaamse Sociale Bescherming. Ben je ouder dan 25 jaar en woon je in Vlaanderen? Dan ben je verplicht je aan te sluiten en de jaarlijks bijdrage te betalen. Personen die in het Brussels Gewest wonen, kunnen zich vrijwillig aansluiten. Ben je 25 jaar of jonger dan kun je je aansluiten om in aanmerking te komen voor het zorgbudget, maar je hoeft de jaarlijkse bijdrage dan niet te betalen.

Tweede voorwaarde is dat je kunt bewijzen met een attest of een meting zorgzwaarte dat je veel zorg nodig hebt, zoals veel ondersteuning thuis. Soms krijg je het attest automatisch toe gestuurd door de zorgkas. Zo niet, kun je het beste navraag doen bij je eigen zorgkas.

Belangrijk om te weten: je hebt geen recht op het zorgbudget als je een Persoonlijke-Assistentiebudget of een Persoonsvolgend budget ontvangt of als je voltijds in een bepaalde voorziening verblijft. Toch is het goed om het zorgbudget voor zwaar hulpbehoevenden aan te vragen. Als je geen persoonlijke-assistentie of persoonsvolgend budget meer ontvangt of als je niet meer voltijds in de voorziening verblijft, ontvang je meteen het zorgbudget voor zwaar hulpbehoevenden. Je hoeft in dat geval geen nieuwe aanvraag in te dienen en hebt dus geen wachttijd.

Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

Via de zorgkas van je ziekenfonds kun je in aanmerking komen voor het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood, de vroegere tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden. Voorwaarden zijn:

 • Je bent 65 jaar of ouder op het moment van de aanvraag.
 • Je bent verminderd zelfredzaam. De arts van de Directie-generaal Personen met een Handicap vraagt informatie van je huisarts of specialist en bepaalt dan jouw zelfredzaamheid.
 • Je hebt een beperkt inkomen.
 • Je bent lid van een zorgkas.

Het bedrag dat je toegewezen krijgt, is afhankelijk van je (gezins)inkomen en van de hoeveelheid zorg die je nodig hebt. Ook spaargeld en opbrengsten van een verkoop/schenking van onroerend goed worden in aanmerking genomen. Heb je je domicilie in een rusthuis, dan wordt er geen rekening gehouden met het inkomen van een eventuele partner. Wil je vooraf een idee hebben van het bedrag, dan kun je een inschatting laten maken door de maatschappelijk werker van het ziekenfonds of OCMW.

De aanvraag kun je zelf doen via deze link of je kunt hulp vragen aan je ziekenfonds, het OCMW of je gemeente. Je hebt hiervoor je identiteitskaart, bankrekeningnummer en de naam van je arts nodig. Je vult een vragenlijst in, waarbij het van belang is om je dagelijkse moeilijkheden die het gevolg zijn van je handicap in detail te beschrijven (geef voorbeelden van wat je nog wel kan en niet meer kan).

De arts van het FOD Sociale Zaken bepaalt de zelfredzaamheid op het gebied van verplaatsingsmogelijkheden, boodschappen doen, eten koken en opeten, persoonlijke hygiëne, onderhoud van de woning, leven zonder toezicht en relaties.

Let op: als je in Brussel woont, verloopt de aanvraag via het FOD Sociale Zaken. Je kunt hulp vragen bij je ziekenfonds, OCMW, je gemeente of een sociaal werker van het FOD Sociale Zaken (alleen op afspraak).

Je kunt het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood combineren met andere zorgbudgetten. Je kunt het niet combineren met de inkomensvervangende of integratietegemoetkoming. Ontvang je deze laatst genoemde tegemoetkomingen en je doet een aanvraag voor het zorgbudget, dan bekijkt de uitbetalende instantie welke tegemoetkoming het best is voor de persoon.


De maatregelen in verband met het Corona-virus volgen zich in rap tempo op. Hier geven we een overzicht van de berichten die we via onze nieuwsbrief hebben verspreid.