Rechtstreeks Toegankelijke Hulp

Heb je af en toe behoefte aan wat extra hulp? Je wilt bijvoorbeeld dat iemand om de veertien dagen een uurtje langs komt om je administratie op orde te houden? Dan kun je Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) inschakelen. Dat is beperkte handicap specifieke ondersteuning, wat betekent dat je het alleen kunt gebruiken voor dit doel.

Voor RTH is geen goedkeuring van de VAPH nodig, voor de aanvraag stap je direct naar de zorgaanbieder. Je moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen:

  • Je hebt een (vermoeden van) handicap.
  • Je bent jonger dan 65 jaar. Als je al erkend bent als persoon met een handicap door het VAPH, dan speelt je leeftijd geen rol.
  • Je woont in Vlaanderen of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Voor volwassenen is een domicilie vereist. Voor minderjarigen volstaat een feitelijke verblijfplaats in Vlaanderen of het  Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  • Je hebt nog geen persoonsvolgend  budget ter beschikking.

 

Wat is Rechtstreeks Toegankelijke Hulp?

De rechtstreeks toegankelijke hulp kan zowel begeleiding, dagopvang of verblijf zijn, of een combinatie van deze ondersteuningsvormen. Het werkt met een puntensysteem. Per kalenderjaar kun je 8 punten besteden bij aanbieders die rechtstreeks toegankelijke hulp bieden.

Welke ondersteuning?

Wat is dit?

Wat kun je voor 8 punten krijgen?

Aantal punten per sessie/dag/nacht

Ambulante begeleiding

Gesprekken met een hulpverlener, waarbij je naar hem/haar toe gaat.

51 gesprekken

0,155

Mobiele begeleiding

Gesprekken met een hulpverlener die naar je toe komt.

36 gesprekken

0,220

Groepsbegeleiding

Je volgt samen met meerdere personen met een handicap of hun netwerk een begeleidingsgesprek.

91 bijeenkomsten

0,087

Dagopvang

Zinvolle dagbesteding, bijvoorbeeld samen koken of op uitstap gaan.

91 dagen

0,087

Verblijf

Als het even niet lukt om thuis te blijven, kan je overnachten in een voorziening. ´s Avonds en ´s morgens word je ook ondersteund.

61 nachten

0,130

Je kiest zelf waarvoor je de punten inzet. Je kunt de verschillende vormen ook combineren, je hoeft bijvoorbeeld niet al je punten aan ambulante begeleiding uit te geven.

Voorbeeld:

20 ambulante begeleidingen

x 0,155

=             3,1

10 mobiele begeleidingen

x 0,220

=             2,2

2 groepsbegeleidingen

x 0,087

=             0,174

5 dagen opvang

x 0,087

=             0,435

15 nachten verblijf

x 0,130

=             1,95

Totaal  

 

7,859 (nog 0,141 punten over)

Het VAPH heeft een handige rekentool ontwikkeld om te berekenen hoeveel punten je al hebt gebruikt en wat je over hebt.

De aanbieder van de ondersteuning mag een eigen bijdrage vragen. Dit kun je zelf betalen of met je zorgbudget voor personen met een handicap (maar niet met je PVB). Maximaal kunnen dat de volgende bedragen zijn:

  • voor ambulante begeleiding: 5,38 euro per sessie
  • voor mobiele begeleiding: 5,38 euro per sessie
  • voor groepsbegeleiding: 5,38 euro per sessie
  • voor dagopvang: 10,22 euro per dag
  • voor verblijf: 25,71 euro per nacht

(Dit zijn de bedragen die gelden sinds 1 januari 2020).

RTH is te combineren met de mantelzorgpremie of zorgverzekering, hulpmiddelen en het zorgbudget voor personen met een handicap. Het is niet te combineren met een Persoonsvolgend Budget, Persoonlijke Assistentie Budget of intensieve ondersteuning door een multifunctioneel centrum.

Let op: niet alleen de persoon met een handicap krijgt punten voor RTH toe gekend, dit geldt ook voor de voorziening. Deze krijgt een aantal personeelspunten voor RTH. Zijn de punten op, dan kan de voorziening geen ondersteuning meer bieden, ook al heb je zelf wel punten in de aanbieding.

Globale Individuele Ondersteuning

Globale individuele ondersteuning (GIO) is een aparte functie binnen de rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH). Om er gebruik van te maken, moet je kind dan ook voldoen aan de algemene voorwaarden hiervan en ingeschreven staan bij een reguliere opvang. Je kunt maximaal 30-tal uren ondersteuning krijgen (wat gelijk staat met vier RTH-punten op jaarbasis).

Let op: de 4 punten voor globale individuele ondersteuning staan los van de 8 punten die worden genoemd bij rechtstreeks toegankelijke hulp. Je kunt ze dus apart besteden, speciaal om de opstart in crèche of school voor je kindje gemakkelijker te maken. Of je de gewenste hulp meteen krijgt, is afhankelijk van de beschikbare plaatsen bij de zorgaanbieder.


De maatregelen in verband met het Corona-virus volgen zich in rap tempo op. Hier geven we een overzicht van de berichten die we via onze nieuwsbrief hebben verspreid.