Begeleid werken

De zoektocht naar een geschikte dag invulling is voor een volwassen persoon met een handicap en zijn/haar ouders vaak een uitdaging. Ben je als ouder op zoek naar een zinvolle dagbesteding, woonondersteuning of individuele begeleiding voor je volwassen kind, dan vind je informatie in de VAPH-wegwijzer. Deze wegwijzer geeft de namen en adressen van erkende voorzieningen die ondersteuning aanbieden binnen de Rechtstreeks Toegankelijke Hulp of het Persoons Volgend Budget.

Begeleid werken is een vorm van onbetaalde bezigheid alleen bestemd voor personen met een (vermoeden van) handicap. Heel wat voorzieningen bieden begeleid werken aan, of hebben een mobiele dienst die het organiseert. Welke dat zijn, kun je terug vinden in de VAPH-wegwijzer. De vergoeding van de begeleiding kan via Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) of het Persoonsvolgend budget (PVB).

Het is ook mogelijk om begeleid te werken in een gewone werkomgeving met begeleiding van een begeleider, een jobcoach. Een overzicht van mogelijke plaatsen waar je kunt werken (werkposten) vind je op de website van Begeleid Werken. Daarnaast is Werkburo een organisatie die begeleid werken aanbiedt in verschillende provincies.


De maatregelen in verband met het Corona-virus volgen zich in rap tempo op. Hier geven we een overzicht van de berichten die we via onze nieuwsbrief hebben verspreid.