Waarvoor kun je het budget gebruiken?

Nu je een budget hebt, word je budgethouder genoemd. Je kunt één of meerdere assistenten in dienst nemen of een organisatie inschakelen.

Je persoonlijke assistenten kunnen helpen bij:

 • lichamelijke taken (bijvoorbeeld wassen, aankleden, eten)
 • verplaatsingen (bijvoorbeeld naar school gaan)
 • dagactiviteiten (bijvoorbeeld uitstappen)
 • begeleiding of ondersteuning van jezelf of je kind op het gebied van de aanvaarding van en omgang met de handicap, zelfredzaamheid, assertiviteit, opbouw van een sociaal netwerk, toekomstplanning ...

 

Je kunt een beroep doen op:

 • Een sociaal secretariaat
 • Een interimkantoor
 • Een dienstenchequebedrijf
 • Wijk-werken
 • Een zelfstandige
 • Een voorziening
 • Een vrijwilligersorganisatie die vrijwilligers ter beschikking stelt
 • Een deeleconomieplatform in het kader van onbelast bijklussen

 

Je bent zelf de opdrachtgever en/of werkgever en kunt zelf bepalen met welke assistenten je werkt, hoeveel je betaalt en welke overeenkomst je met hen afsluit. Het VAPH heeft wel twee voorwaarden:

 1. Je respecteert de arbeidsreglementering en VAPH-reglementering.
 2. Je sluit een schriftelijke overeenkomst af met elke persoonlijke assistent.

 

De persoonlijk assistenten kunnen ondersteuning verlenen bij taken als koken, opruimen, poetsen, wassen en aankleden, uitstappen maken en verplaatsingen doen. Het PAB is niet bedoeld voor grote klussen in huis, zoals schilderwerken of renovaties, de aankoop van hulpmiddelen en medische behandelingen.

Als je geld over hebt van je budget aan het eind van het jaar,  kun je het niet overdragen naar een volgend jaar.


De maatregelen in verband met het Corona-virus volgen zich in rap tempo op. Hier geven we een overzicht van de berichten die we via onze nieuwsbrief hebben verspreid.