Andere toekenningen/tegemoetkomingen

Hier sommen we een aantal toekenningen en tegemoetkomingen op waar je in eerste instantie misschien niet meteen aan zou denken, maar waar je wel recht op hebt.

Automatisch toegekende maatregelen

Er zijn een aantal tegemoetkomingen waarvoor je automatisch in aanmerking komt als je een erkenning handicap hebt en/of een tegemoetkoming voor personen met een handicap ontvangt. De FOD Sociale Zekerheid stuurt in deze gevallen het vereiste attest rechtstreeks naar de betrokken instellingen. Je hoeft daar zelf verder niets voor te doen. Het gaat om tegemoetkomingen voor minderjarigen en meerderjarigen.

Verhoogde tegemoetkoming

Om je te beschermen tegen hoge uitgaven in de gezondheidszorg bestaat de verhoogde tegemoetkoming. Je hebt er automatisch recht op, als je de volgende uitkering ontvangt:

 • het leefloon van het OCMW (dat u gedurende 3 maanden moet genieten)
 • de inkomensgarantie voor ouderen
 • de toelage voor personen met een handicap, toegekend door de Federale overheidsdienst (FOD) sociale zekerheid.

Dat is ook het geval:

 • voor een kind met een erkende handicap van minstens 66%
 • voor de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV’s).
 • voor een weeskind die beide ouders verloren heeft

Krijg je de tegemoetkoming niet automatisch, kun je deze ook zelf aanvragen bij je ziekenfonds. Op de website van de Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering vind je meer informatie.

Globaal medisch dossier

Je kunt je huisarts vragen om een globaal medisch dossier bij te houden. Hierin staan alle gegevens rond je medische voorgeschiedenis, behandelingen, geneesmiddelengebruik en onderzoeken. Het voordeel is, dat al de gegevens in één dossier staan en er is goede informatie uitwisseling mogelijk tussen artsen. Daarnaast betaal je minder voor een raadpleging bij de huisarts in de praktijk. Voor een huisbezoek geldt dit alleen als je ouder bent dan 75 jaar en/of chronisch ziek bent.

Maximumfactuur

Medische kosten kunnen hoog uitvallen. Om gezinnen hiervoor te beschermen, is de maximumfactuur in het leven geroepen. Dit betekent dat er een plafond zit aan het bedrag per jaar dat je zelf nog moet betalen voor medicatie of een consultatie. Alle uitgaven boven dit plafond worden terug betaald door je ziekenfonds. Dit gebeurt automatisch. Het plafond is afhankelijk van het gezinsinkomen.  

(Openbaar) vervoer

Op het gebied van vervoer zijn er een aantal voordelen waar je recht op kunt hebben:

- Bus: een gratis jaarabonnement van de Lijn voor personen met een handicap (Buzzy Pazz of Omnipas). Voorwaarden zijn dat je een handicap hebt en in het Vlaams gewest woont.

- Trein: wanneer je de verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidskosten ontvangt, heb je recht op een NMBS-kortingskaart ´Verhoogde tegemoetkoming`. Dit betekent 50% korting bij aankoop van biljetten in 2de klas op het Belgische spoorwegnet.

- Parkeerkaart: met een parkeerkaart mag je parkeren op de daarvoor bestemde plaatsen. Zowel volwassenen als kinderen kunnen er recht op hebben. De kaart is persoonlijk. Hier vind je meer informatie.

Voordelen cultuur, sport en vrije tijd

Kortingen, recht op gereserveerde plaatsen, aangepaste rondleidingen in een museum of een vlottere toegang tot attracties in pretparken? Als deze dingen je aanspreken, maak dan gebruik van de European Disability Card. Dit is een kaart waarmee je bepaalde voordelen kunt krijgen op het gebied van cultuur, sport en vrijetijdsbesteding. De kaart is alleen bestemd voor personen met een handicap en alleen deze personen zelf kunnen de kaart gebruiken. Je kunt de gratis kaart aanvragen via de online loketten van het VAPH of de FOD Sociale Zekerheid.

Vraag van tevoren na bij de cultuur-, sport- of vrijetijdsactiviteit of ze de kaart aanvaarden en welke voordelen ze aanbieden.

Let op: de European Disability Card is geen parkeerkaart en je kunt hem ook niet gebruiken om met de bus of trein te reizen.

Sociaal tarief telefoon, gsm of internet

Het sociaal tarief telefoon, gsm of internet is een korting op abonnementen voor vaste telefonie, gsm of internetaansluiting. Er zijn een aantal aanbieders van telefonie die de mogelijkheid geven tot het sociaal tarief, namelijk Proximus, BASE, Orange, Scarlet, Telenet en VOO.

Je komt in aanmerking als je aangesloten bent bij één van deze aanbieders, jij zelf nog geen sociaal tarief ontvangt of iemand anders in je gezin. Daarnaast behoor je tot één van deze doelgroepen:

 • je bent 65+ met bepaalde inkomensvoorwaarden
 • je hebt een handicap van meer dan 66%
 • je ontvangt een leefloon
 • je bent slechthorend
 • je hebt een verwijdering van het strottenhoofd ondergaan
 • je bent een militaire oorlogsblinde

Vraag zeker na hoe je het tarief aan kunt vragen bij de genoemde aanbieders!


De maatregelen in verband met het Corona-virus volgen zich in rap tempo op. Hier geven we een overzicht van de berichten die we via onze nieuwsbrief hebben verspreid.