Update 26 oktober 2020: Het corona-ouderschapsverlof liep af op 30 september 2020, maar ouders moeten nog steeds hun kind opvangen als de kinderopvang, school of voorziening onverhoopt moet sluiten ten gevolge van corona. Voor de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020 kunnen werknemers dan ook een beroep doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Lees het na op de website van RVA.

Corona-ouderschapsverlof

Werkende ouders van eenoudergezinnen en gezinnen met een kind met een handicap kunnen extra verlof aanvragen voor de periode 1 mei tot en met 30 september 2020. Je kan het enkel deeltijds opnemen.

Hierbij lijsten we wat meer informatie op over de leeftijdsvoorwaarde van het kind:

Algemene regel 

Het kind voor wie je de aanvraag doet, moet jonger dan 12 jaar zijn op de startdatum van het corona-ouderschapsverlof. 

Uitzondering voor kinderen met een handicap 

Als je kind een handicap heeft, moet het jonger dan 21 jaar zijn, op de startdatum van het corona-ouderschapsverlof. Het gaat dan om kinderen: 

  • met een handicap die erkend is voor minstens 66% of; 
  • met minstens 4 punten die zijn erkend in pijler 1 van de medisch-sociale schaal, in de zin van de kinderbijslagreglementering of; 
  • met minstens 9 punten die zijn erkend in pijler 3 van de medisch-sociale schaal, in de zin van de kinderbijslagreglementering.  

Er is geen leeftijdsgrens als het ouderschapsverlof wordt gevraagd voor een kind met een handicap en het geniet van een intramurale of extramurale dienstverlening, of een behandeling georganiseerd of erkend door de gemeenschappen  Het kan hier dus ook gaan om volwassenen.  

Wat wordt nu bedoeld met intramurale en extramurale dienstverlening of behandeling? Hiermee  bedoelt men de voorzieningen die dag- en nachtzorg, hulpverlening, behandeling en begeleiding aanbieden (binnen de muren van de voorziening). Met extramurale bedoelt men voorzieningen die ook intensieve thuiszorg of  begeleiding  buiten de muren van de voorziening bieden.  

Ook ouders van jongeren tussen 21-25 jaar die niet in een multifunctioneel centrum voor minderjarigen verblijven, maar wel naar school (buitengewoon onderwijs) gaan, komen in aanmerking om het verlof aan te vragen. 

Een aantal voorbeelden van situaties waarin de persoon met een handicap zich bevond en die onderbroken werd door de corona-maatregelen: 

  • Hij/zij maakte gebruik van woonondersteuning of verbleef in of een door de gemeenschap erkende voorziening. 
  • Hij/zij maakte gebruik van dagbesteding in een door de gemeenschap erkende voorziening. 
  • Hij/zij geniet van een persoonsvolgend budget in de Vlaamse Gemeenschap (of een ‘budget d’assistance personnel’ in de Franstalige Gemeenschap. 
  • Hij/zij werd opgevangen in een pleegzorgsituatie. 
  • Hij/zij woonde voor 18 maart 2020 in een initiatief voor begeleid zelfstandig wonen. 
  • Hij/zij wordt ondersteund in een ouderinitiatief of groene zorginitiatief geregistreerd bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.