De verlengde Paasvakantie is begonnen en dat brengt een aantal uitdagingen met zich mee. We geven een overzicht.

Onderwijs

Op 24 maart werd beslist om alle lessen op school op te schorten vanaf maandag 29 maart tot en met vrijdag 2 april. Dat betekent voor veel kinderen een extra lange vakantie. Kinderen en jongeren die gebruik maken van een multifunctioneel centrum (MFC) kunnen gebruik maken de dagopvang, natuurlijk binnen de mogelijkheden van het centrum. Daarbij wordt nagegaan voor welke thuissituaties de druk het hoogst is, en de dagopvang het meest aansluit bij de noden van de minderjarige en zijn context. Er kan echter ook gewerkt worden met deeltijdse dagopvang, en eventueel een systeem van afwisseling. Als er geen dagopvang kan geboden worden, moet er naar een alternatieve ondersteuning gezocht worden.

Lees hier het bericht van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

Jeugdwerk en vakantiekampen

Jeugdwerking is toegelaten zowel voor kinderen onder als boven de 12 jaar onder strikte voorwaarden. Dit betekent dat organisaties voor vrijetijdszorg, zoals speelpleinwerking, jeugdateliers en vakantiekampen, zowel voor -12-jarigen als +12-jarigen opnieuw doorgaan volgens die voorwaarden. Meer concreet betekent dit dat groepen maximaal uit 10 personen mogen bestaan en dat de activiteiten voornamelijk buiten moeten doorgaan, er mogen geen overnachtingen plaats vinden. Volg ook de communicatie van de Ambrassade hierover.

Samengevat:

  • Activiteiten voor kinderen tot en met 12 kunnen alleen met 10 personen (excl. begeleiding) in de mate van het mogelijke buiten. 
  • Activiteiten voor jongeren tussen 13 en 18 jaar kunnen ook alleen voor 10 personen (excl. begeleiding) en gaan verplicht buiten door. 
  • Activiteiten voor jongeren boven de 18 jaar zijn zo goed als onmogelijk, aangezien deze de regels rond samenscholing moeten volgen. Vanaf zaterdag 27/3 mag je maar met 4 personen samenkomen. 

Organiseert je vergunde zorgaanbieder een aanbod tijdens vakantieperiodes en op schoolvrije momenten, dan valt dit niet onder de richtlijnen jeugdwerk, maar zijn de kaderrichtlijnen en preventieve en hygiënische maatregelen voor de organisatie van die ondersteuning van toepassing.

Wat betreft vakanties en vakantiekampen op een andere bestemming moeten de beslissingen van de Vlaamse Regering gevolgd worden. Dat geldt zowel voor de individuele persoon met handicap die deelneemt aan (externe) activiteiten, als voor de organisatie die ze organiseert.

Lees hier het nieuwsbericht van het VAPH.

Opvangmogelijkheden

Lees hier het bericht van de Gezinsbond over opvangmogelijkheden tijdens de paasvakantie.