De herfstvakantie wordt verlengd tot en met 11 november. Multifunctionele centra bekijken wat haalbaar is binnen hun werking om bijkomende vragen voor dagopvang te realiseren. Ze moeten daarbij de afweging maken voor welke kinderen en jongeren dagopvang noodzakelijk is en waar er eventueel alternatieven voorhanden zijn.

Vanaf woensdag 28 oktober 2020 is jeugdwerking voor +12-jarigen niet meer toegelaten. Het ondersteuningsaanbod dat tijdens vakantieperiodes en op schoolvrije momenten wordt georganiseerd door vergunde zorgaanbieders (vakantiewerking door vergunde zorgaanbieders en multifunctionele centra), beschouwen we als ondersteuning in de zorg en kan wel doorgaan.

Wat betreft vakanties en vakantiekampen moeten de beslissingen van de Vlaamse Regering gevolgd worden. Dat geldt zowel voor de individuele persoon met handicap die deelneemt aan (externe) activiteiten, als voor de organisatie die ze organiseert.

Speelpleinwerking, jeugdateliers en vakantiekampen, zullen voor +12-jarigen niet meer kunnen doorgaan.

Zie ook deze infonota van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).