Er wordt steeds een inschatting gemaakt van de ernst van de coronacrisis in de sector voor personen met een handicap. Sinds 9 juni 2021 is er sprake van situatie 1 en kunnen er versoepelingen doorgevoerd worden:

  • Situatie 1: Het aantal nieuwe COVID-19-besmettingen is relatief laag of zelfs 0, maar doordat er elders (buiten de eigen stad of gemeente) nog regelmatig infectiehaarden opduiken, blijft waakzaamheid geboden.

Versoepelingen zijn mogelijk vanwege de dalende algemene besmettingscijfers, de lage besmettingscijfers in de sector zelf en de hoge vaccinatiegraad in de VAPH-voorzieningen. De werking kan min of meer normaal hervat worden, waarbij wel steeds de nodige voorzorgsmaatregelen genomen worden.

Vanaf 1 september 2021 gelden de volgende versoepelingen:

  • Cafetaria's: in cafetaria's van voorzieningen zijn er geen beperkingen meer op het vlak van openings- en sluitingsuren, het aantal personen per tafel, afstand tussen de tafels of barbediening. Het mondmasker blijft verplicht als je je verplaatst binnen de cafetaria.
  • Groepsactiviteiten en samenkomsten: er zijn geen beperkingen meer op het aantal personen dat kan deelnemen aan een georganiseerde activiteit en op het aantal bezoekers.Tot en met 30 september 2021 kunnen evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen doorgaan zonder specifieke maatregelen, wanneer het aantal aanwezigen minder is dan 200 personen binnen of 400 personen buiten.
  • Gebruik van mondmaskers: het dragen van een mondmasker en afstand houden blijven belangrijk om verspreiding van het virus tegen te gaan, maar het dragen van een mondmasker is niet meer verplicht: - in publiek toegankelijke ruimtes van organisaties, - binnen de leefgroep (voor verzorgend en begeleidend personeel). Het is nog wel verplicht voor verplaatsingen in een horecazaak, conferentiezalen, bibliotheken of als je je als bezoeker verplaatst binnen een voorziening. Blijf voorzichtig en draag het mondmasker wanneer er onvoldoende doorluchting is, je de afstand niet kunt bewaren of je in contact komt met een hoogrisicocontact. Lees meer in deze infonota.

Informatie per sector:

Meer informatie van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) vind je in deze infonota.