NIEUWSBRIEF 04 juni

STAN opinie
• Dries Fonteyn vraagt zich af of personen met een handicap (nog) wel meetellen

STAN webinars
• 13/06 Hoe een persoonlijke-assistentie budget (PAB) te starten en te besteden?
• 23/06 Hoe een persoonsvolgend budget (PVB) te starten en te besteden?

STAN informeert
• Coronapremie verlengd
• Versoepeling coronamaatregelen
• Bewindvoering wordt gedigitaliseerd: dit moet je weten over deze e-service

STAN nieuws(jes)
• Bestel je gesigneerde exemplaar van ‘We hadden je voor vreugde gemaakt…’ van Paule Cottigny
• Oproep aan onze vrijwilligers: deel jullie ervaringen

Download het Jaarverslag 2020

Een olifant in de kamer... Wanneer worden de wachtlijsten weggewerkt? Er is helaas bitter weinig veranderd sinds de reportage van Goedele Devroey 'Wachten op zorg' die met de Belfius persprijs werd bekroond: lees er hier meer over.

STAN opinie

Dries Fonteyn: Tellen personen met een handicap (nog) mee?

Op dinsdag 1 juni lanceerden 9 middenveldorganisaties een persbericht, waarin ze aankaartten dat er tot op vandaag nog geen toekomstplan is op gebied van de wachtlijsten en dat beloofde budgetten (230 miljoen in 2021) niet worden vrijgemaakt. STAN-coördinator Dries Fonteyn kaart in zijn analyse de olifant in de kamer aan en doet enkele constructieve aanbevelingen. Nu maar hopen dat het beleid meeleest. 

Reacties en feedback welkom. Mail naar dries.fonteyn@trefpunstan.be

STAN webinars in samenwerking met bijstandsorganisatie ZOOM vzw

Woe 13/06: Hoe een PAB te starten en te besteden?

Een persoonlijke-assistentie budget (PAB) is een zorgbudget waarmee je assistentie kunt organiseren en betalen voor minderjarige personen met een handicap. Eenmaal je dit budget in handen hebt gekregen, heb je 4 maanden de tijd om het op te starten. Dit is niet altijd makkelijk, want hoe doe je dat eigenlijk? Welke assistentie kun je inschakelen? Hoe maak je van je ondersteuningsplan een bestedingsplan? Je leert er alles over in deze online bijeenkomst.

Info en inschrijven
Woe 23/06: Hoe een PVB starten en te besteden?

Een persoonsvolgend budget (PVB) is een zorgbudget dat je naar eigen inzicht mag besteden voor zorg en ondersteuning van meerderjarige personen met een handicap. In dit webinar leer je hoe je dit het beste aanpakt. Ook hier heb je 4 maanden de tijd om het op te starten. In dit webinar leer je hoe van je ondersteuningsplan een bestedingsplan te maken en hoe je je budget het beste kan inzetten.

Info en inschrijven

STAN informeert

• Verlenging coronapremie 

Personen met een handicap die een inkomensvervangende (IVT) en/of integratietegemoetkoming (IT) ontvangen, krijgen een maandelijkse coronapremie van € 50 sinds juli 2020. De ministerraad heeft beslist om deze steunmaatregel te verlengen tot eind september 2021. Deze beslissing wordt nog in een wet vertaald.  

• Versoepelingen zijn onderweg 

Vandaag, vrijdag 04/06, komt het overlegcomité opnieuw samen om te spreken over versoepelingen die vanaf 09/06 zullen ingaan. Bij goedkeuring hiervan zal de sector personen met een handicap overschakelen naar situatie 1. Wat dit precies betekent voor dagopvang, begeleiding en verblijf kun je nalezen in deze infonota van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap VAPH).  

• Bewindvoering en digitalisering  

Iedereen die te maken heeft met bewindvoering weet dat er nogal wat papierwerk bij komt kijken. Om dit te vereenvoudigen en de procedure toegankelijker te maken, is er gewerkt aan een zogenaamde e-service. Dit is een digitaal register waarin je alles rond bewindvoering kunt registreren. Vanaf 01/06 is dit Centraal Register van Bescherming van de Personen (CRBP) een feit.  

Wat betekent dit nu voor jou als (toekomstige) bewindvoerder of persoon onder bewind?  

Heb je al een dossier, dan kun je in principe het beheer op papier voortzetten, maar je kunt je ook laten inschrijven in het register. Eenmaal ingeschreven, ben je wel verplicht het digitaal verder te beheren. Vraag je na 1 juni een bewindvoering aan, dan moet je dit digitaal doen. In deze infonota van de FOD Justitie lees je er meer over.  

Is het verplicht om over te schakelen naar deze e-service? 

  • Vanaf 1 juni 2021 moeten in principe alle nieuwe verzoeken (ook alle verzoeken binnen een bestaand beschermingsdossier) digitaal worden ingediend. 
  • Ben je minder digitaal onderlegd, dan kun je terecht bij de griffies van de vredegerechten. Het griffiepersoneel kan jou begeleiden bij het opmaken van een dossier of bij het beheer van een bestaand dossier. 
  • In geval van overmacht (door een technische panne bv.), blijft het mogelijk om dringende handelingen op papier te verrichten. 

FotoLiesvanUrk(STAN).jpg

Vragen of bijkomende info nodig?

Lies van Urk, stafmedewerkster van ons kenniscentrum gidst je graag door het labyrint van richtlijnen en nieuwe maatregelen. Stuur een mailtje naar lies.vanurk@trefpuntstan.be of bel 02/897.33.90

STAN nieuws(jes)

Bestel nu het aangrijpende boek ‘We hadden je voor vreugde gemaakt…’

We hadden je...FLYER

Paule Cottigny,  al meer dan 50 jaar drijvende kracht van STAN-Westhoek, schreef een aangrijpend boek over het leven met een bijzondere zoon en de leegte na zijn overlijden. Het boek kost € 16 euro (+ € 4 portkosten). Een deel van de winst gaat naar Trefpunt STAN vzw.

• Oproep aan onze vrijwilligers: deel je ervaring

Nog even doorbijten maar het ziet ernaar uit dat we vanaf september mondjesmaat weer kunnen overgaan tot het organiseren van èchte activiteiten met èchte ontmoetingen met èchte omhelzingen... Voor een artikel in het septembernummer van het STAN-magazine horen we graag 1. welk(e) moment(en) jullie tijdens de pandemie het hardste hebben gemist en 2. naar welke activiteit(en) of event(s) jullie het meest uitkijken. 

STAN Trefpunt VerSTANdelijke Handicap Jaarverslag 2020

STAN streeft naar transparantie. Daarom maken we ons Jaarverslag van 2020 bekend. Download hier.

Word lid van STAN en geniet van nieuwe voordelen: 

  • Interessante webinars herbeluisteren over uiteenlopende onderwerpen (inloggen vereist).
  • Wist je dat STAN een uitgebreide bibliotheek heeft waarin je boeken kunt vinden over allerlei thema's die te maken hebben met verstandelijke handicap? STAN-leden kunnen de lijst inzien via de website (inloggen vereist). 
  • Vind je niet meteen een notaris in je buurt? STAN kan je in contact brengen met een notaris in jouw provincie. Deze notarissen kennen onze organisatie persoonlijk en weten welke vragen er spelen in gezinnen met kinderen met een verstandelijke handicap. Lees hier meer
02 897 33 90
hallo@trefpuntstan.be | trefpuntstan.be

   
Bekijk online - Voorkeuren beheren of uitschrijven - Privacybeleid