Nieuws - 1 augustus 2019 om 16:40 - door Dries Fonteyn - 0 reacties

Budgethouders met zelfde ondersteuningsnood krijgen tegen 2027 zelfde budget

Heb je een persoonsvolgend budget en doe je een beroep op de ondersteuning van een vergunde zorgaanbieder? Dan krijg je vanaf 1 januari 2020 mogelijk een aangepast budget. Omdat de voorzieningen bij de invoering van de persoonsvolgende financiering in 2017 de garantie kregen dat er niet aan hun inkomsten zou worden geraakt, zijn er budgethouders met dezelfde zorg- en ondersteuningsnood die desondanks een ander budget krijgen. En die ongelijkheid wil de overheid in de zogenaamde correctiefase 2 rechttrekken. Dit zal zonder nieuwe inschaling van de zorgzwaarte gebeuren.

De aanpassing zal gespreid over acht jaar gebeuren. In de periode 2020-2023 worden de budgetverschillen beperkt tot 15 procent. Zo zal iemand wiens budget 25 procent te laag is tegen eind 2023 15 procent extra budget krijgen. En tegen eind 2027 moet iedereen met dezelfde zorg- en ondersteuningsnood hetzelfde budget krijgen. Intussen kun je erop rekenen dat je vergunde zorgaanbieder jou dezelfde zorg en ondersteuning blijft aanbieden, ook als je een lager budget krijgt.

Het VAPH bericht in september over een eventuele herziening van je budget.

Reacties

Plaats een reactie

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd