Informatieplatform Toekomstplanning

 1. 14 juli 2021

  Vanaf wanneer begin je toekomstplannen te maken?

  Jongvolwassenen tussen de 16 en 21 jaar zitten in een overgangsfase, dat geldt evenzo voor jongeren met een verstandelijke handicap. Ze ronden (bijna) hun opleiding af en gaan de drempel over naar de volwassenheid. Ze krijgen te maken met veel keuzes; wat ga ik na school doen? Hoe gaat mijn daginvulling eruit zien? Waar ga ik wonen? Wie kan er helpen bij papieren en geldbeheer? Enzovoort….
 2. 14 juli 2021

  Nadenken over de toekomst, hoe begin je daaraan?

  Tijdens ons leven komen we verschillende scharniermomenten tegen, veranderingen die invloed hebben op ons leven. Dit kan gaan over de keuze van een school, een plaats om te wonen, maar ook over relaties of ouder wordende ouders. De toekomst lijkt vaak ver weg te liggen, zodat we er niet teveel aandacht aan besteden. Toch is het goed om vooraf na te denken over deze scharniermomenten. Met name als er een gezinslid met een (verstandelijke) handicap is, die extra zorg en ondersteuning nodig heeft gedurende zijn/haar gehele leven.
 3. 13 juli 2021

  Ik heb (nog) geen persoonsvolgend budget, dus ik kan geen hulp krijgen. Klopt dit?

  Een persoon met een (verstandelijke) handicap heeft mogelijk behoefte aan wat extra ondersteuning om het dagelijks leven leefbaarder te maken. Het is natuurlijk handig als je daarvoor het benodigde zorgbudget krijgt. De wachtlijst voor een persoonsvolgend budget is echter lang, waardoor het soms noodzakelijk is om al op zoek te gaan naar alternatieven terwijl je wacht op het budget. Een Dienst Ondersteuningsplan (DOP) kan hierbij helpen.
 4. 5 juli 2021

  Kun je als bewindvoerder tegelijkertijd ook persoonlijk assistent zijn?

  Wanneer je een persoonsvolgend budget in handen hebt gekregen, kun je assistenten in dienst nemen om te helpen bij de zorg en ondersteuning van de persoon met een handicap. Als ouder kun je ook zelf persoonlijk assistent worden. Wat als je daarnaast de budgethouder bent, in je rol als bewindvoerder van je zoon of dochter, kun je die beide rollen dan combineren?
 5. 5 juli 2021

  Hoe een erfenis verdelen en afhandelen als één van de kinderen een verstandelijke handicap heeft?

  Bij overlijden van de ouders komt de erfenis toe aan de kinderen, waaronder het kind met een verstandelijke handicap (of, in geval het kind met een handicap enig kind is, komt de erfenis toe aan hem/haar).
 6. 30 juni 2021

  Een bewindvoering aanvragen, hoe doe je dat eigenlijk?

  Een bewindvoering is bedoeld voor meerderjarigen die zelf niet in staat zijn om de eigen zaken te regelen. Het is een gerechtelijke beschermingsmaatregel, die ingesteld wordt door de vrederechter. Hoe doe je een aanvraag voor bewindvoering?
 7. 17 mei 2021

  Hoe kan ik via bewindvoering mijn kind beschermen, als het niet zelf in staat is om beslissingen te nemen?

  Zodra iemand 18 jaar wordt, is deze persoon meerderjarig. Dit brengt allerlei rechten en plichten met zich mee, zoals stemrecht, het recht om een contract te ondertekenen of de plicht om een belastingaangifte in te vullen. Personen met een verstandelijke handicap zijn niet altijd in staat om zelf beslissingen te nemen, bijvoorbeeld wat betreft geldzaken. Om ervoor te zorgen, dat deze persoon wel zijn/haar rechten en plichten kan uitoefenen, kun je onder andere een bewindvoering aanvragen.
 8. 17 mei 2021

  Hoe kan ik via een zorgvolmacht mijn kind beschermen, als het niet zelf in staat is om beslissingen te nemen?

  Je 18e verjaardag is een belangrijke gebeurtenis. Op die leeftijd word je meerderjarig met de daarbij horende verantwoordelijkheden, rechten en plichten. Denk bijvoorbeeld aan stemrecht. Als ouder kun je een aantal beschermende maatregelen nemen, als je kind niet in staat is om zelf alle beslissingen te nemen. Eén daarvan is de zorgvolmacht. 
 9. 5 maart 2021

  ‘Mijn kind kan een reisje maken of op restaurant gaan’ en andere bepalingen die je in je testament kan laten opnemen.

  Ben je ouder van een kind met een verstandelijke handicap, dan is het verstandig om goed na te denken over je testament. Daarin moeten niet alleen de zaken worden opgenomen die betrekking hebben op de verdeling van je erfenis, maar je kan er ook dingen in opnemen die te maken hebben met wat je zoon of dochter graag doet, als hobby heeft of waar hij/zij plezier aan beleeft. Door ze te benoemen in je testament, kunnen diegenen die zich over je kind zullen ontfermen, die specifieke dingen ook uitvoeren. In ons notaris-jargon noemen we deze bepalingen ‘niet geldelijke bedingen’. Immers, als je je wensen op papier hebt gezet en er is een bewindvoerder aangeduid en eventueel (zeker en vast aan te raden) een vertrouwenspersoon, dan kan die zich tegenover de bevoegde vrederechter vlotter en makkelijker verantwoorden indien er voor de uitoefening van de hobby’s en dergelijke van je kind bepaalde uitgaven moeten gebeuren. Hier bekijken we een paar voorbeelden, natuurlijk onder voorbehoud van wat je kind wil en aankan:

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

STAN informeert je snel en helder over verstandelijke handicap, veranderingen in het beleid en activiteiten in Vlaanderen. Wil je graag op de hoogte blijven? Schrijf je dan meteen in voor onze nieuwsbrief.