Trefpunt STAN werd 60 jaar geleden opgericht toen er weinig ondersteuning bestond voor personen met een handicap.  Onze leden startten voorzieningen, scholen, en diensten, en drukten steeds een stempel op het beleid.

De vereniging is ontstaan uit het engagement van een mama van een kind met een verstandelijke handicap, Dr. Renée Portray. In 1959 inspireerde zij honderden gezinnen met een kind met een handicap over heel België om de krachten te bundelen, en al gauw ontstonden er verschillende lokale afdelingen.

ReneePortray.jpgDr. Renée Portray

Zij organiseerden ontspannende activiteiten voor personen met een handicap, informatiemomenten voor de ouders, en namen initiatieven naar de verschillende overheden toe. Vanuit deze werking ontstonden talloze andere initiatieven, zoals voorzieningen, scholen en andere verenigingen. De vereniging speelde ook een belangrijke rol in tal van beleidsdiscussies, bijvoorbeeld omtrent aangepaste kinderbijslag, tegemoetkomingen, het persoonlijk assistentiebudget en vele anderen.

Enkele mijlpalen:

  • 1959: Oprichting ANAER, l’Association Nationale pour l’Aide aux Enfants Retardés
  • 1966: Omvorming tot Nationale Vereniging voor Hulp aan Verstandelijk Gehandicapten
  • 1990: Oprichting dochterverenigingen AFrAHM (l’Association d’Aide aux Handicapés Mentaux de la Communauté Française) en VVHVG (Vereniging voor Hulp aan Verstandelijk Gehandicapten van de Vlaamse Gemeenschap). Deze splitsing kwam er als gevolg van de staatshervorming, die de meeste relevante beleidsdomeinen regionaliseerde.
  • 2003: VVHVG gaat voortaan door het leven als Inclusie Vlaanderen
    inclusie-vlaanderen.png
    Logo Inclusie Vlaanderen
  • 5 december 2018: Naamsverandering naar Trefpunt STAN

Twee organisaties die recent zijn opgericht onder impuls van Trefpunt Stan zijn GiPSo (2013) en ZOOM (2017). Deze organisaties zijn gevestigd op dezelfde adres als Trefpunt STAN, en spelen een complementaire rol ten opzichte van de vereniging.