Trefpunt STAN werd 60 jaar geleden opgericht toen er nog maar weinig ondersteuning bestond voor personen met een handicap.  Onze leden startten voorzieningen, scholen en diensten, en oefenden druk uit bij het beleid.

De vereniging is ontstaan uit het engagement van een mama van een kind met een verstandelijke handicap, Dr. Renée Portray. Zij  inspireerde en mobiliseerde in 1959 honderden gezinnen met een kind met een handicap over heel België om de krachten te bundelen, en al gauw ontstonden er verschillende lokale afdelingen.

ReneePortray.jpgDr. Renée Portray

Zij organiseerden ontspannende activiteiten voor personen met een handicap, informatiemomenten voor de ouders en namen initiatieven naar de verschillende overheden toe. Vanuit deze werking ontstonden talloze andere initiatieven, zoals voorzieningen, scholen en andere verenigingen. Deze voorloper van Trefpunt STAN speelde ook een belangrijke rol in tal van beleidsdiscussies, bijvoorbeeld omtrent aangepaste kinderbijslag, tegemoetkomingen, het persoonlijk assistentiebudget en vele andere zaken die nu evident zijn, maar toen nog moesten uitgebouwd worden.

Enkele mijlpalen in onze geschiedenis:

  • 1959: Oprichting ANAER, l’Association Nationale pour l’Aide aux Enfants Retardés
  • 1966: Omvorming tot Nationale Vereniging voor Hulp aan Verstandelijk Gehandicapten
  • 1990: Oprichting dochterverenigingen AFrAHM (l’Association d’Aide aux Handicapés Mentaux de la Communauté Française) en VVHVG (Vereniging voor Hulp aan Verstandelijk Gehandicapten van de Vlaamse Gemeenschap). Deze splitsing kwam er als gevolg van de staatshervorming, die de meeste relevante beleidsdomeinen regionaliseerde.
  • 2003: VVHVG gaat voortaan door het leven als Inclusie Vlaanderen

    inclusie-vlaanderen.pngLogo Inclusie Vlaanderen

  • 5 december 2018: Naamsverandering naar Trefpunt STAN (komt van verSTANdelijke handicap).

Recent werden twee organisaties opgericht onder impuls van en in het kielzog van Trefpunt STAN: dat zijn GiPSo (2013) en ZOOM (2017). Deze organisaties zijn gevestigd op dezelfde adres als Trefpunt STAN, en spelen een complementaire rol ten opzichte van de vereniging.