Nieuws - 12 maart 2021 om 16:04 - door Nica Broucke - 0 reacties

Eindelijk vaccin voor dagcentra

Eerste dosis AstraZeneca wordt begin april toegediend

Dit moet een einde maken aan de discriminatie waarbij mensen die in voorzieningen wonen, wèl al werden ingeënt en zij die zelfstandig wonen of alleen overdag naar de voorziening gaan, moeten wachten. 

De vaccinatie van (volwassen) personen met een handicap die in hun voorziening blijven overnachten is al een tijdje uitgerold. Wie daarentegen zelfstandig woont of enkel naar het dagcentrum gaat, valt uit de boot. Dit leidt tot discriminerende situaties waarbij de mensen die nog geen spuitje kregen, niet mogen deelnemen aan de activiteiten en zelfs gescheiden worden van wie wel al is gevaccineerd. STAN verzamelde daarover een aantal schrijnende getuigenissen (lees hieronder).

Veel van de gebruikers kampen met onderliggende medische problemen en zijn dus erg kwetsbaar bij besmetting. Om die reden houden sommige ouders hun kinderen al maandenlang thuis, wat voor de mantelzorgers een zware belasting is, omdat zij ook vaak al bejaard zijn. 

De bevoegde minister Beke heeft nu laten weten dat er voor deze specifieke groep mensen een regeling wordt uitgewerkt, waardoor zij begin april ook zullen ingeënt worden. 

Mensen die naar een dagcentrum gaan zullen in het dagcentrum worden gevaccineerd, hetzij door een eigen vaccinatieteam (in de grote centra), hetzij via een mobiel team van het vaccinatiecentrum. Hetzelfde geldt voor de vaccinatie van de gebruikers binnen de voormalige diensten voor zelfstandig wonen. 

Lees ook:

• Opinie: Wanneer een vaccin voor de dagcentra? 

• Getuigenis: Onze dochter wordt gediscrimineerd

• Getuigenis: Geen vaccin voor mensen in dagcentra

Reacties

Plaats een reactie

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd