15 april 2021 om 09:59 - door Dries Fonteyn - 0 reacties

Ik wil graag een project opstarten maar ik twijfel nog. Is het wel haalbaar?

Labels:

Het is normaal dat je vragen hebt, maar het is aan jou te bepalen of je springt of niet. Je hebt misschien met mensen gesproken die wijzen op de moeilijkheden ervan. Of mensen die het je afraden. We raden aan deze perspectieven te leggen naast perspectieven van mensen die het je hebben voorgedaan: Wat hebben zij gedaan? Welke moeilijkheden hebben zij ondervonden? Vinden zij het de moeite waard?

Vanuit GiPSo willen we je stimuleren en ondersteunen. Tegelijk willen we je wijzen op de valkuilen zodat je zelf een realistische inschatting kan maken vooraleer je al dan niet springt. Enkele belangrijke aspecten vinden wij:

  • Hoe ondernemender een project is, hoe meer kans op slagen. Dat wil echter niet zeggen dat iedere ouder evenveel moet trekken of organiseren, wel dat een zekere mate van ondernemingsgerichtheid aanwezig moet zijn. Twijfel je hierover? Omring je met mensen die je hierbij kunnen bijstaan!
  • Creativiteit en innovatie: Je start met een vernieuwend project, probeer dus ook vernieuwend te denken! Het is niet omdat zaken nog niet zijn voorgedaan, dat ze niet mogelijk zijn. Durf out of the box te denken! 
  • Neuzen in dezelfde richting zetten: Wanneer je hier onvoldoende aandacht voor hebt, kan het zijn dat er op termijn spanningen en conflicten ontstaan. Willen jullie wel hetzelfde op gebied van het wat en hoe van de realisatie van je project? Let op voor onuitgesproken verwachtingen en opstapelende frustraties. 

Reacties

Plaats een reactie