Algemeen - 25 juli 2022 om 13:33 - door Lies Van Urk - 0 reacties

Onderzoek: Overbruggen van een kloof naar een persoonsvolgend budget: Invullen van de wachtperiode

Masterstudent (UGent) Lisa Schatteman onderzoekt hoe personen die op de wachtlijst staan voor een persoonsvolgend budget de wachtperiode overbruggen. 

Hoe vullen personen met een beperking de wachttijd tot het verkrijgen van een persoonsvolgend budget in? Van welke vormen van ondersteuning maken ze in deze periode gebruik? Hoe en in welke mate neemt de context de ondersteuning op zich?Wat is de invloed van deze wachtperiode op de Kwaliteit van Bestaan van personen met een beperking en hun netwerk?

Dit zijn allemaal vragen die Lisa zich stelt en die ze met haar masterproef wil beantwoorden. Haar doel is vooral een concreter beeld te krijgen van hoe mensen met een beperking en hun context deze wachtperiode ervaren en invullen.

Lisa is daarom op zoek naar meerderjarige personen die zelf op de wachtlijst staan of ouders van een meerderjarige persoon die op de wachtlijst staat en bereid is/zijn om hierover te praten. Dit kan zowel op een anonieme manier als met vermelding van de eigen naam. Aan de hand van kwalitatieve interviews wil Lisa peilen naar hun ervaring met deze wachtperiode, welke en hoeveel ondersteuning er beschikbaar is en de invloed van dit alles op hun Kwaliteit van Bestaan.

Wil je Lisa graag helpen, neem dan contact op via:
Lisa.Schatteman@UGent.be

Documenten

Reacties

Plaats een reactie

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd