Algemeen
- 26.06.2020

Deel en inspireer

Wij herkennen ons helemaal in de situatie en de bedenkingen van Christine Heymans zoals ze die beschrijft in haar open brief aan minister Beke.

Wij (68 en 69 jaar) ouders van een 38-jarige zoon met een zware mentale beperking, autisme, epilepsie, die volledige verzorging nodig heeft en 24/24 toezicht. Hij heeft een PVB waarmee hij 5 dagen per week naar het dagcentrum gaat en er af en toe kan logeren voor zover zijn PVB het toelaat. 

Alhoewel we fit en gezond zijn, hebben wij er ons tijdens deze coronamaanden noodgedwongen bij neergelegd dat we behoren tot de risicogroep. Zo hebben we bijvoorbeeld ons op 20 maart geboren eerste kleinkind nog steeds niet kunnen vertroetelen. 

Maar, we worden wel goed genoeg bevonden om plots, ongevraagd, helemaal alleen en voltijds 15 weken lang, tot nu toe, voor onze zoon thuis te moeten zorgen.

Lees hier het hele verhaal.


De maatregelen in verband met het Corona-virus volgen zich in rap tempo op. Hier geven we een overzicht van de berichten die we via onze nieuwsbrief hebben verspreid.