Reportage
- 20.11.2019

Magenta organiseert managementworkshops voor ouders van een zorgenkind

Iedere ouder kan getuigen dat een goede balans vinden tussen je werk, je leven en de opvoeding van je kind koorddansen is. Maar voor ouders van een kind met een handicap, chronische ziekte of ontwikkelingsstoornis is die oefening nog delicater. Om ouders in die situatie te leren omgaan met de beperkte tijd en met het delen van de zorg voor hun kind organiseert het Leuvense Magentaproject van Noor Seghers op regelmatige basis managementworkshops.

Noor Seghers is zelf – al 27 jaar – moeder van een zorgenkind. “Ik ben met mijn jongste dochter van de trap gevallen toen zij drie maanden oud was.” Dochter Nele hield er een blijvend hersenletsel aan over. “Ik werkte in die periode als managementtrainer in de banksector, maar die job was niet te combineren met de zorg voor mijn dochter”, begint Seghers haar verhaal. “En dus besloot ik om iets helemaal anders te gaan doen.”

Noor Seghers moest jarenlang met haar dochter naar de kinesist. En het is daar dat de kiem is gelegd voor het Magentaproject. “De ouders die in die praktijk kwamen hadden een erg goed onderling contact. Zo ben ik op een bepaald moment in gesprek geraakt met een moeder die enorm opzag tegen een consultatie in het ziekenhuis. Ik heb haar dan uitgelegd hoe ik daarmee omging. In feite is zo’n consultatie hetzelfde als naar een professioneel overleg gaan en kunnen managementtechnieken je helpen om je daarop voor te bereiden. Toen ik die mama later terugzag, zei ze tegen mij dat mijn tips zo’n verschil hadden gemaakt dat ze er nog meer wilde krijgen.”

Handboek

Tot dan had Noor Seghers er nooit bij stilgestaan dat zij een heleboel van de managementtechnieken die ze eerder doorgaf aan haar collega’s in de banksector in haar persoonlijke situatie gebruikte. “Het gesprek dat ik net beschreef heeft mij aan het denken gezet. Ik vroeg mij af of er misschien een handboek rond dit thema bestond en ben ook naar zo’n boek op zoek gegaan, maar heb er geen gevonden.”

Daarmee was de kous echter niet af. Noor Seghers: “Tijdens mijn zoektocht informeerde ik onder andere ook bij professor Bea Maes van de KU Leuven (die heel erg thuis is in de begeleiding van personen met een handicap en ook deel uitmaakt van de adviesraad van Stan – nvdr). Zij kon mij evenmin helpen. Maar Bea en ik hebben mekaar daarna gedurende twee jaar om de drie, vier maanden gesproken en op die manier is het idee ontstaan om dat handboek zelf te schrijven.”

Bea Maes en Noor Seghers beslisten om een aantal ontmoetingen te organiseren met ouders van zorgkinderen die hen de nodige input konden bezorgen. Maar al snel merkten ze dat die bijeenkomsten ook voor de deelnemende ouders interessant bleken te zijn. En zo begon een ander idee te rijpen: ouders van zorgkinderen workshops aanbieden die hen heel concreet helpt in hun zoektocht naar een goede balans tussen zorg, werken en leven. Magenta werd geboren.

Ouder-manager

De reeks die Magenta sinds 2012 meerdere keren per jaar inricht, bestaat uit vier sessies van tweeëneenhalf uur waarin uiteenlopende managementthema’s aan bod komen, zoals timemanagement, de kunst van het delegeren en communiceren met professionals. “En intussen is er de nodige tijd om als ouder je eigen ervaringen te delen”, beklemtoont Noor Seghers.

Het is niet de bedoeling om ouders van zorgkinderen tot managers op te leiden. “Dat zijn die ouders al”, merkt Seghers op. “Een manager moet prioriteiten bepalen, overleggen, beslissingen nemen,… Zeg maar dingen die de ouder van een zorgenkind ook moet doen. Onze rol is hen helpen om een strategie te bepalen die het best bij hun persoonlijke situatie aansluit. Meer dan de helft van de deelnemers geeft achteraf als feedback dat het hen deugd heeft gedaan om te ervaren dat ze niet zo slecht bezig zijn en om andere ouders te hebben kunnen inspireren.”

E-learning

Intussen zijn er ook enkele vervolgprojecten opgestart. “Eén project is gericht op mantelzorgers die hun job hebben opgezegd om fulltime voor iemand te kunnen zorgen, maar zich na een aantal jaren terug op de arbeidsmarkt willen smijten”, licht Noor Seghers toe. “We proberen hen tijdens individuele en groepssessies te helpen in hun zoektocht naar een job die aansluit bij hun talenten en ervaring en die rekening houdt met hun rol als mantelzorger. Ouders die vragen hebben over het blijven combineren van een job met de zorg thuis kunnen een beroep doen op één van de meer dan negentig loopbaancoaches die door ons zijn opgeleid.”

Met een ander – nog uit te rollen – project wil Magenta iets doen voor jongeren tussen 15 en 25 jaar met een handicap en hun ouders. “De overgang naar volwassenheid roept bij allebei een heleboel nieuwe vragen op”, legt Noor Seghers uit. “Toekomstsporen is een maatprogramma dat de toekomst van de persoon met een handicap bespreekbaar moet maken in het gezin. Na een aantal geslaagde pilootsessies proberen we aan de nodige fondsen te geraken om nieuwe groepen te kunnen opstarten, maar dat is helaas nog niet gelukt.”

Magenta kreeg al wel Europese steun om een tool te ontwikkelen voor mensen die eraan denken om persoonlijk assistent van een familielid te worden. Hoe die tool er zal uitzien, kan Noor Seghers nog niet zeggen. “Dat zal zeker aan bod komen in de zes focusgroepen die we op dit moment aan het samenstellen zijn. Mensen die al voor de keuze hebben gestaan om eventueel als persoonlijk assistent aan de slag te gaan en daarover willen getuigen, mogen zich aanmelden. Net als mensen met een handicap die ervaring hebben met een persoonlijk assistent.”

Meer informatie over het Magentaproject vindt u op www.magentaproject.be.

Stan-groep Antwerpen organiseert op dinsdag 26 november een gespreksavond met Noor Seghers over hoe je inspiratie kunt halen uit managementideeën en uit praktijkvoorbeelden van ouders om een goede 'zorg-werk-leven-balans' te vinden. Meer informatie vind je hier.


De maatregelen in verband met het Corona-virus volgen zich in rap tempo op. Hier geven we een overzicht van de berichten die we via onze nieuwsbrief hebben verspreid.