Opinie - 11/09/2020

Waarom moet er eerst in een bus geplast worden?

Dries Fonteyn ziet dat het vervoer van leerlingen naar het BuO erbarmelijk is georganiseerd en schrijft een brief aan de minister van mobiliteit Lydia Peeters: 'Neemt u uw verantwoordelijkheid als minister niet te licht op?'

Mevrouw de minister,

U denkt nu wellicht: ‘Oef, de storm is gaan liggen. Er komt extra budget voor busvervoer en kinderen van de lagere school mogen terug door dezelfde bus worden opgehaald als kinderen uit de middelbare school’. 

Crisisbeheer gepasseerd. Over naar de orde van de dag.

Ik moet u zeggen, Mevrouw de minister, dat de morele verontwaardiging bij mij zo hoog zit, dat ik dit wat te gemakkelijk vind.

Gaat u niet te snel voorbij aan het gegeven dat dit probleem al meer dan twintig jaar aansleept? En dat er sindsdien weinig structurele oplossingen aangereikt zijn? Dat de bussen in bijzonder slechte staat zijn? Dat er te weinig chauffeurs zijn en deze vaak niet weten hoe ze met personen met een handicap om moeten gaan?

Gaat u niet te snel voorbij aan het gegeven dat er vóór de start van het schooljaar al aan de alarmbel werd getrokken, zoals te horen was op Radio1 op 27 augustus?

Neemt u uw verantwoordelijkheid als minister niet te licht op? Kinderen plassen in hun broek op uw bussen. Kinderen zitten uitgehongerd en volledig in de war op de bus.

Steek uw kop maar in het zand. Ik hoorde u amper in deze kwestie.

Weet, Mevrouw de minister, dat ouders het hier niet bij laten. Ik verwijs graag naar een initiatief van enkele ouders die een petitie opstartten, een petitie die intussen al 4100 keer werd ondertekend.

Ik citeer:

“6u opgehaald en komt thuis om 18u30, rit van 15 km. 6u09 opstappen en 18u20 thuis, rit van 19 km. 6u15 opgehaald en komt om 18u thuis, rit van 13 km.

Dit zijn maar enkele voorbeelden maar we hebben er nog veel meer gekregen die hallucinant zijn. Wij willen wij u bewust maken dat er dringend moet gezocht worden naar een oplossing. Het welzijn van onze kinderen komt in het gedrang momenteel. Kinderen zijn veel te lang onderweg om naar school te kunnen gaan en kunnen hierdoor problemen ontwikkelen in hun leervermogen en het mentale welzijn. Net deze kinderen zijn met een reden naar het buitengewoon onderwijs gegaan omdat het gewoon onderwijs voor hen geen optie is. De prikkels die zij ervaren worden in het buitengewoon onderwijs gekanaliseerd waardoor er rust komt in hun hoofd en zij net als alle andere kinderen en jongeren kunnen studeren en opgroeien als een gelukkig kind.”

Het zou u sieren mocht u deze en andere ouders ontvangen of publiekelijk uw excuses aanbieden. Èchte verontschuldigingen, geen excuses à la “de virologen zeggen dit…”. Neem uw politieke verantwoordelijkheid.

Het zou u sieren mocht u eindelijk iets aan de structurele problemen ondernemen. Géén onderzoek meer. Géén pilootprojecten. Actie. Nu.

Lees ook

  1. 24 september 2020

    Wachtlijsten: We staan erbij en kijken ernaar

  2. 24 september 2020

    Heb je een handicap? Met wat geluk mag je in 2053 hulp verwachten

  3. 09 september 2020

    Opinie: Handicap in tijden van corona

Ontvang Stan in jouw mailbox

Wil je graag op de hoogte blijven van onze evenementen, infoavonden en nieuwtjes rond Stan? Schrijf je dan meteen in voor onze nieuwsbrief.