Informatie - 12/04/2021

STAN informeert: combineren van zorgtoeslag en inkomensvervangende/ integratietegemoetkoming niet meer mogelijk

In eerdere nieuwsberichten hebben jullie kunnen lezen over de leeftijdsverlaging van de inkomensvervangende en integratietegemoetkoming (IVT en IT) van 21 naar 18 jaar. Door deze verlaging werd het opeens mogelijk om de zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte (Groeipakket) te combineren met de genoemde tegemoetkomingen. Dat is echter niet de bedoeling, dus de Vlaamse Regering doet een voorstel voor een wijzigingsbesluit; de zorgtoeslag kan nog wel toegekend worden tot 21 jaar, maar de combinatie met een IVT en/of IT zal niet mogelijk zijn.

Wat betekent dit in de praktijk?

Jongeren die een IVT en/of IT ontvangen, zullen geen zorgtoeslag meer krijgen. Het recht op de zorgtoeslag blijft wel bestaan, zodat je nog aanspraak kunt maken op de afgeleide rechten (bv. sociale tarieven telefoon of gas en elektriciteit). Daarnaast blijven jongeren recht houden op gezinsbijslagen tot en met de maand waarin ze 21 jaar worden als ze een specifieke ondersteuningsbehoefte hebben.

In dit verband is er nog een tweede wijziging waarover de regering momenteel nadenkt. Bepaalde jongeren tussen 18 en 21 jaar zouden nu namelijk het zorgbudget voor mensen met een handicap (het vroegere basisondersteuningsbudget, BOB) kunnen combineren met een IVT en/of IT. Men wil hier ook een verbod invoeren om het budget en de tegemoetkomingen te combineren.

Het gaat daarbij om specifieke groepen personen aan wie het zorgbudget wordt toegekend door de Vlaamse Sociale Bescherming, van wie een deel tussen de 18 en 21 jaar oud zijn. Je komt in aanmerking indien je aan 1 van volgende criteria beantwoordt:

 • Je hebt een score van minstens 12 punten voor verhoogde kinderbijslag. Je maakt geen gebruik van niet-rechtstreeks toegankelijke hulp van het VAPH, of andere ondersteuning die niet met het BOB gecombineerd kan worden.
 • Je stond op de wachtlijst minderjarigen met een actieve zorgvraag op 30 juni 2015 én je maakte op het moment van de toekenning van het BOB geen gebruik van niet-rechtstreeks toegankelijke hulp van het VAPH, of andere ondersteuning die niet met het BOB gecombineerd kan worden. Een BOB wordt voor deze groep toegekend tot de leeftijd van 21 jaar.
 • Je maakte vrijwillig de overstap van niet-rechtstreeks toegankelijke hulp van het VAPH naar het BOB.

Concreet zal dit betekenen dat jongeren die een IVT en/of IT ontvangen geen basisondersteuningsbudget meer uitbetaald zullen krijgen tot aan de leeftijd van 21 jaar.

Over het wijzigingsbesluit van de regering wordt momenteel advies ingewonnen van de Raad van State. STAN houdt je op de hoogte over het vervolg.

Meer weten over de budgetten en tegemoetkomingen?

Zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte

Zorgbudget voor mensen met een handicap, het vroegere BOB

Inkomensvervangende tegemoetkoming

Integratietegemoetkoming

Reacties

Plaats een reactie

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd

Lees ook

 1. 18 juni 2021

  Briefschrijfactie tegen de afschaffing van de uitzonderingsprocedure 7/7

  Informatie Wachtlijsten
 2. 31 maart 2021

  STAN informeert: wat zijn de coronamaatregelen voor deze paasvakantie?

  Informatie corona
 3. 07 juli 2021

  STAN update: wie krijgt een corona-vaccin?

  Informatie Vaccinatie
 4. 28 juni 2021

  STAN informeert: wat verandert er op 1 juli?

  Informatie corona
 5. 25 juni 2021

  UPDATE! Budgetbepaling Persoonsvolgend Budget (PVB)

  Informatie Wegwijs in het zorglandschap
 6. 28 mei 2021

  Jaarverslag 2020

  Algemeen Informatie

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

STAN informeert je snel en helder over verstandelijke handicap, veranderingen in het beleid en activiteiten in Vlaanderen. Wil je graag op de hoogte blijven? Schrijf je dan meteen in voor onze nieuwsbrief.