Informatie - 15/04/2021

STAN informeert: nieuwe regeling Budgetbepaling Persoonsvolgend Budget (PVB): verandert mijn budget of niet?

Bij de aanvraag van een Persoonsvolgend Budget (PVB) wordt aan de hand van je ondersteuningsvraag en de gegevens die het multidisciplinair team verzamelt, een budgetcategorie voorgesteld. Dit geeft een idee van hoeveel geld je per jaar zou kunnen krijgen.  

Vanaf 17 maart 2020 werden deze budgetcategorieën aangepast van 12 naar 24 categorieën voor alle nieuwe aanvragen vanaf deze datum.  

Na een krap jaar, is de budgetbepaling verder verfijnd en op 5 maart 2021 is deze definitief goedgekeurd. Iedereen die na deze datum een budget ter beschikking krijgt gesteld, valt onder deze nieuwe regeling. 

Wat betekent dit nu als je op de wachtlijst staat voor een persoonsvolgend budget en je behoort tot de volgende groep? 

 • Oude systeem: je aanvraag stond geregistreerd op de Centrale Registratie Zorgvragen (CRZ) als actieve zorgvraag. Bij de overstap naar de persoonsvolgende financiering kreeg je automatisch een inschaling van de budgethoogte.  
 • Je diende je aanvraag voor een persoonsvolgend budget en het zorgzwaarte-instrument in voor 17 maart 2020. Je kreeg een budgetbepaling in het oude systeem met de 12 categorieën.  

Krijg je na 5 maart 2021 te horen, dat je de beschikking krijgt over je budget, dan wordt de budgethoogte geactualiseerd. Dat wil zeggen dat je een budget toegewezen krijgt aan de hand van de nieuwe methode van budgetbepaling die sinds deze datum geldt. Dit kan dus betekenen dat het je eerder toegewezen budget enigszins wijzigt. Het is echter wel de bedoeling dat je daarmee de gevraagde zorg kunt inkopen en regelen.   

Het doel van de aanpassing is dat alle personen met een gelijkwaardige vraag èn zorgzwaarteprofiel eenzelfde budgethoogte krijgen toegekend.  

Voor personen die na 17 maart 2020 een toewijzing kregen voor een budget en nu op de wachtlijst staan, verandert er niets. Hun budget is al ingeschaald volgens de nieuwe methode met 24 categorieën. Datzelfde geldt voor personen die al een persoonsvolgend budget hebben, ook voor hen verandert er niets.  

Lees hier de informatie van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

Heb je vragen over deze nieuwe regeling? Bel naar 02/897 33 90 of stuur een mail naar hallo@trefpuntstan.be. Onze STAN-stafmedewerker en experte Lies van Urk helpt je graag verder. 

Lees ook

 1. 31 maart 2021

  STAN informeert: wat zijn de coronamaatregelen voor deze paasvakantie?

 2. 12 april 2021

  STAN informeert: combineren van zorgtoeslag en inkomensvervangende/ integratietegemoetkoming niet meer mogelijk

 3. 17 maart 2021

  Update over de vaccinaties

 4. 16 maart 2021

  Week van de Zorg

 5. 02 december 2020

  Zorgtoeslag

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

STAN informeert je snel en helder over verstandelijke handicap, veranderingen in het beleid en activiteiten in Vlaanderen. Wil je graag op de hoogte blijven? Schrijf je dan meteen in voor onze nieuwsbrief.