Webinar GiPSo - VZW zijn, is meer dan statutenwerk!

Voor het oprichten van een vzw heb je statuten nodig, maar waar moeten die aan voldoen en wat moet er allemaal wel en niet in staan?

In 2019 is er een nieuwe wet gekomen voor de vzw’s. Er was een overgangsperiode voorzien tot eind 2023 om aan de nieuwe regelgeving te voldoen, maar wat is er nu eigenlijk allemaal veranderd en waar moeten wij als kleinschalige initiatieven rekening mee houden?

Tijdens deze avond zal Herman Heyman van ABC-Ministries ons uitleg geven over de gevolgen van deze nieuwe wetgeving voor de vzw’s.

Herman is medewerker bij ABC-Ministries vzw en heeft over 30 jaar expertise opgebouwd met het reilen en zeilen van vzw’s, bestuursmandaten en alle administratieve handelingen die bij het dagelijkse werken met een vzw horen. Hij wil mensen met hun organisatie helpen groeien.

Tijdens dit webinar zullen de volgende onderwerpen aan bod komen:

  • Wat is een vzw volgens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV)
  • Inhoud statuten met de opt-in’s en opt-out’s
  • De tegenstrijdigheden tussen bepalingen in “oude statuten” versus dwingende WVV-bepalingen sinds 01/01/2020
  • Kwalitatieve functionering van bestuursorgaan
    (communicaties, documentatie, besluitvorming, verslagen, belangen)
  • Voeling houden met ontwikkelingen in aanvullende wetgeving en/of jurisprudentie (aansprakelijkheid en eventueel noodzakelijke verzekering,  online-vergaderingen, de AVG-richtlijnen (GDPR), UBO-register, …
  • De huidige discrepanties tussen de verschillende griffies in de behandeling van dossiers
  • De hetze van de bankwereld ivm NGO-initiatieven - alternatieven
  • ….

Er zal ook ruim de tijd genomen worden om vragen te beantwoorden.

Interesse? Schrijf je dan snel in!

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

STAN informeert je snel en helder over verstandelijke handicap, veranderingen in het beleid en activiteiten in Vlaanderen. Wil je graag op de hoogte blijven? Schrijf je dan meteen in voor onze nieuwsbrief.