Waarom Stan?

Personen en gezinnen die leven met een verstandelijke handicap komen niet zelden onder druk te staan in hun moeizame zoektocht naar geschikte ondersteuning en een goed evenwicht tussen hun job en hun gezin. En dan is het dikwijls ook nog lang wachten op de nodige zorgbudgetten.

Door zich bij Trefpunt STAN aan te sluiten, kunnen zij de nodige kracht opdoen om de uitdagingen waarvoor zij staan beter aan te kunnen.

Trefpunt STAN is tezelfdertijd een vangnet en een springplank. Een vangnet voor mensen die het - even - moeilijk hebben of nergens terechtkunnen met hun vraag. Een springplank om als een sterkere en beter geïnformeerde gebruiker in het leven te staan.

Samen ontspannen

Bij Stan kunnen mensen met een verstandelijke handicap en hun gezin zich samen met lotgenoten ontspannen. Het aanbod bestaat onder meer uit danslessen, G-sport en geregeld een fuif, maar je kunt ook deelnemen aan allerlei creatieve activiteiten. Zoek hier de activiteiten in jouw buurt op.

Ervaringen uitwisselen

Stan is een ideaal platform om ervaringen uit te wisselen. De medewerkers van je lokale groep weten als ervaringsdeskundigen zeer goed waarover ze spreken. Grijp dus zeker de kans om een praatje met hen te slaan. En misschien kan jij op jouw beurt andere mensen verder helpen.

Delen van kennis

Stan heeft alle kennis en ervaring in huis om mensen met een verstandelijke handicap en hun familie op weg te helpen. We maken je graag wegwijs doorheen het versnipperde landschap van betrokken overheden en organisaties. We informeren je over je rechten. We gaan mee op zoek naar de geschikte ondersteuning voor de persoon met een handicap en het gezin.

Jouw belangen op tafel

Stan neemt het op voor mensen en families die leven met een verstandelijke handicap. We verdedigen hun belangen op alle niveaus, gaande van de gemeenten en provincies, over de voorzieningen, tot het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Indien nodig slaan we op tafel voor gelijke rechten voor iedereen.

Bij Stan kunnen mensen met een verstandelijke handicap en hun gezin zich samen met lotgenoten ontspannen. Het aanbod bestaat onder meer uit danslessen, G-sport en geregeld een fuif, maar je kunt ook deelnemen aan allerlei creatieve activiteiten. Zoek hier de activiteiten in jouw buurt op.

Blijf op de hoogte

 1. OpinieNieuws - 23/11/2020

  648 beroepsprocedures tegen Correctiefase 2

  Eind 2019 vond correctiefase 2 plaats met als bedoeling personen met een zelfde zorgzwaarte dezelfde budgetten te geven. Dit betekende simpel gezegd dat een deel van de budgetten steeg, een deel daalde en een deel personen zag het persoonsvolgend budget (PVB) omgezet worden naar rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH). Personen met een handicap die een persoonsvolgend budget hebben, kregen een brief in de bus waarin werd meegedeeld welke invloed correctiefase 2 op hun budget zou hebben. Wie een brief kreeg en het niet eens was met de beslissing had drie maanden de tijd om hiertegen in beroep te gaan bij de arbeidsrechtbank. 648 mensen gaven hieraan gehoor, waaronder Johan Decruynaere die hierover een open brief schreef, die we hier graag delen.
 2. 10/11/2020

  De Warmste Week

  Welke computerdokters kunnen onze lokale groepen helpen met het nieuwe CRM-systeem? We willen de administratie vereenvoudigen, maar zijn helaas nog niet zo handig met de computer. 
 3. 30/10/2020

  De Warmste Week

  STAN is verhuisd naar een nieuwe plek aan het treinstation Brussel Noord. En onze boeken verhuisden mee. We zoeken in het kader van De Warmste Week twee mensen om ons te helpen met het installeren van onze bibliotheek. 

Activiteiten in jouw buurt

Stan organiseert over heel het land interessante infosessies, boeiende lezingen en leuke activiteiten.
Hier kom je te weten wat onze lokale groepen voor jou in petto hebben.

Ontvang Stan in jouw mailbox

Wil je graag op de hoogte blijven van onze evenementen, infoavonden en nieuwtjes rond Stan? Schrijf je dan meteen in voor onze nieuwsbrief.