Waar heb je recht op?

Naast de budgetten die het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap beschikbaar stelt, zijn er nog andere tegemoetkomingen waar je misschien recht op hebt. Dit zijn de zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte, de inkomensvervangende tegemoetkoming, de integratietegemoetkoming, andere toekenningen/tegemoetkomingen en belastingvoordelen. In het menu links kun je ze afzonderlijk aanklikken waarna de uitleg verschijnt.

Daarnaast zijn er veel mogelijkheden wat betreft hulpmiddelen. Ook hiervan geven we een overzicht.


De maatregelen in verband met het Corona-virus volgen zich in rap tempo op. Hier geven we een overzicht van de berichten die we via onze nieuwsbrief hebben verspreid.