Normaal gezien kunnen leerlingen tot hun 21e jaar naar het buitengewoon onderwijs gaan. De klassenraad van de school kan een verlenging toestaan, van telkens één schooljaar, met als functie het behalen van een attest. Dit geldt voor de opleidingsvormen 1 en 2. Hiervoor dien je een verlengingsaanvraag in bij de klassenraad.

De aanvraag kun je ook indienen wanneer je nog niet over een Persoonsvolgend Budget beschikt om dagondersteuning te organiseren en te betalen, als het budget ontoereikend is om voldoende dagondersteuning te regelen of als er geen plaats is in de opvangmogelijkheden na het secundair onderwijs.