Hoe betaal je de zorgkosten als je kind meerderjarig wordt?

In 2017 is de Persoonsvolgende Financiering (PVF) ingevoerd voor meerderjarige personen met een handicap. Hiermee kan een persoon met een handicap zijn/haar ondersteuning organiseren zoals hij/zij dat zelf wil.

De Persoonsvolgende Financiering bestaat uit twee trappen:

Trap 1 bestaat uit het Zorgbudget voor mensen met een handicap (het vroegere Basisondersteuningsbudget) en Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH).

Trap 2 bestaat uit het Persoonsvolgend Budget (PVB).

Heb je af en toe behoefte aan ondersteuning, dan bieden het Zorgbudget voor mensen met een handicap en de Rechtstreeks Toegankelijke Hulp uitkomst (trap 1).

Heb je behoefte aan meer intensieve ondersteuning dan vraag je best een Persoonsvolgend budget aan (trap 2).

In het menu links kun je meer informatie vinden over

a. Rechtstreeks Toegankelijke Hulp,

b. Persoons Volgend Budget,

c. Andere zorgbudgetten.