Broers en/of zussen van een persoon met een handicap worden ook wel brussen genoemd. Zij ervaren vaak al vroeg in hun leven wat het betekent om de zorg te dragen voor een ander persoon. Soms zijn ze ook mantelzorger voor hun broer of zus. Zij stellen zich ook de vraag hoe de zorg geregeld gaat worden als de ouders die niet meer kunnen dragen. Het is belangrijk hierover in gesprek te gaan. Jonge mantelzorgers kunnen terecht op ZOJONG, een online platform waar ze een luisterend oor kunnen vinden, antwoorden op hun vragen zoeken of activiteiten.

Er zijn organisaties die speciale aandacht besteden aan brussen, zoals:

Sommige scholen voor buitengewoon onderwijs hebben een eigen brussenwerking, zoals School aan de waterkant en Sint-Lievenspoort in Gent. Daarnaast zijn er Multifunctionele centra en voorzieningen voor personen met een handicap die vaak aandacht schenken aan brussen. Het kan fijn zijn voor broers en zussen om leeftijdgenoten te ontmoeten die in dezelfde gezinssituatie opgroeien. Vraag zeker na in je eigen omgeving of er een brussen-werking bestaat en wat ze aanbieden.

De Koning Boudewijnstichting heeft een brochure uit gegeven waarin 21 projecten worden voorgesteld die brussen ondersteunen.

Daarnaast zijn er ook verschillende boeken verschenen over dit onderwerp.

Voorbeelden van boeken geschreven voor en door brussen:

Anjet van Dijken heeft een broer met een visuele en verstandelijke handicap. Zij schreef het 'Broers- en zussenboek' met daarin belangrijke tips voor ouders, broers en zussen.

Pauline Kuiper maakte 20 familieportretten van gezinnen met een kind met een handicap en verzamelde deze in haar boek 'BRUS, (on)breekbare liefde'. Ze vroeg de brussen een brief te schrijven over hun relatie met hun broer of zus met een beperking. Pauline maakte zelf prachtige foto's die de brieven visueel ondersteunen.

Femke Quadackers schreef het inspiratieboek 'Ik ben er ook nog' voor jongeren en volwassenen met een broer of zus met een handicap. Ze inspireert lezers om door de bril van de brussen te kijken.