Als je normaal gezien een inkomensvervangende en/of integratietegemoetkoming ontvangt, krijg je er de komende maanden 50 euro extra bij. Dit is een coronapremie die er vanaf juli 2020 tot en met juni 2021 maandelijks automatisch bij wordt gestort op je rekening. Je hoeft het dus niet zelf aan te vragen. De ministerraad heeft besloten om deze maatregel te verlengen tot eind september.

De premie is persoonlijk. Als jij en je partner bijvoorbeeld allebei aan de voorwaarden voldoen, krijgen jullie allebei de premie.

Is je aanvraag voor een tegemoetkoming nog in behandeling, krijg je de coronapremie pas vanaf de eerste dag na de maand van je aanvraag.

Meer informatie en antwoord op vragen vind je hier.