Om het rondgaan van het coronavirus te beperken, is de beslissing genomen om de kerstvakantie met een week te verlengen. Ouders moeten hun kinderen thuis opvangen, maar dat is niet voor iedereen zo makkelijk.

Er is noodopvang voor kinderen waarvan de ouders onmogelijk zelf de opvang kunnen verzorgen. Beide ouders werken bijvoorbeeld in cruciale beroepen (zeker in de zorg zijn alle beschikbare handen nodig), of er is sprake van een kwetsbare thuissituatie. Ook kinderen met een handicap die opgevangen worden in multifunctionele centra (MFC’s), kunnen dikwijls niet thuis door de ouders opgevangen worden. 

De scholen sturen dan ook een bevraging rond om een idee te krijgen hoeveel leerlingen van de noodopvang gebruik zullen maken. Op basis van de antwoorden op de bevraging wordt in lokaal overleg de noodopvang georganiseerd. De oplossingen kunnen dus per gemeente/regio anders zijn. Voor jouw concrete situatie neem je best contact op met de school of het MFC.

Lees hier de infonota van 10 december.

Lees hier de infonota van 17 december.