Op de website van de rechtenverkenner vind je een overzicht van sociale rechten:

  • Premies en andere voordelen op het vlak van onderwijs, arbeid, wonen, welzijn, energie,...
  • Voor kwetsbare groepen: ouderen, chronisch zieken, personen met een handicap, werkzoekenden,…
  • Door verschillende overheden: federale, Vlaamse, provinciale en lokale overheid.

Je kunt een filter instellen door je postcode in te voeren en vervolgens te kiezen voor de doelgroep personen met een handicap. Je krijgt een overzicht te zien van alle rechten. Je kunt doorklikken op de verschillende rechten en krijgt dan meer informatie over dit specifieke recht.