Tijdens de coronaperiode, die loopt tot en met 30 september 2020, kunnen vergunde zorgaanbieders geen woonkosten aanrekenen aan residentiële gebruikers voor de dagen dat zij niet in de voorziening verblijven. Leefkosten mogen enkel aangerekend worden bij werkelijke ondersteuning en werkelijk gemaakte leefkosten.

Vanaf 1 oktober worden de woon- en leefkosten opnieuw aangerekend, zoals eerder overeen gekomen in de Individuele Dienstverlenings Overeenkomst (IDO).

De meerkosten voor zorg en ondersteuning worden aangerekend tot en met 30 september 2020. Vanaf 1 oktober worden deze kosten weer aangerekend volgens de overeenkomst (IDO).

Meer informatie is te vinden in de infonota van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.