Met een COVID-certificaat bewijs je dat je dubbel gevaccineerd bent, recent negatief bent getest of corona hebt gehad. In Vlaanderen is het tonen van dit COVID-certificaat verplicht om toegang te krijgen tot evenementen, dancings, discotheken, fitnesscentra, cafés of restaurants. Als je op reis gaat naar het buitenland heb je het ook nodig.

Daarnaast kan ernaar gevraagd worden in ziekenhuizen, woonzorgcentra, revalidatieziekenhuizen en voorzieningen voor personen met een handicap. Zie ook de infonota van het VAPH.

Hoe kom je aan zo’n COVID-certificaat?

  1. Installeer de CovidSafeBE-app op je telefoon. Meer info https://covidsafe.be/nl.
  2. Downloaden via mijngezondheid.be of mijnburgerprofiel.be en uitprinten of digitaal bewaren.
  3. Per post bestellen via het nummer 078 78 78 50 (Vlaanderen) of 02 214 19 19 (Brussel) door uw rijksregisternummer in te geven in het keuzemenu.

Ben je familiaal bewindvoerder?

Vooralsnog kun je het certificaat voor je kind niet op je eigen smartphone downloaden, zoals het voor minderjarigen wel kan. Je kunt een papieren versie aanvragen via het telefoonnummer 078 78 78 50 (Vlaanderen) of 02 214 19 19 (Brussel). Het kan wel een paar dagen duren, voordat het in je brievenbus ligt. Een andere optie is om met de ID-kaart van je zoon of dochter in te loggen (zie optie 2 hierboven), het certificaat te downloaden en het vervolgens naar jezelf te mailen. Op die manier kun je het openen op je telefoon en eventueel ook opslaan.

Update 7 maart 2022: België is over gegaan naar code geel wat betreft de coronamaatregelen. Dit betekent onder andere dat het COVID-certificaat niet meer getoond hoeft te worden in restaurants, musea, enz.