Het is niet altijd mogelijk om te gaan werken als je een handicap hebt. Of je werkt wel, maar verdient weinig omdat je niet voltijds kunt werken. Om toch je woon- en leefkosten te kunnen betalen, kun je dan recht hebben op een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT). Wanneer heb je er recht op?

  • Je bent tussen de 21 en 65 jaar oud.
  • Je handicap wordt erkend door een arts van de FOD Sociale Zekerheid.
  • Je inkomen en dat van je partner overschrijden de grenzen niet.
  • Je verdient maximaal een derde van wat een persoon zonder handicap kan verdienen door te werken op de gewone arbeidsmarkt.
  • Je bent ingeschreven in het bevolkingsregister.
  • Je hebt je domicilie in België en je verblijft hier ook echt.
  • Je verblijfplaats is minimaal 10 jaar in België geweest, waarvan minstens 5 jaar achter elkaar. Let op: op 12 maart 2020 is deze voorwaarde vernietigd. Dit betekent dat je niet meer aan deze voorwaarde hoeft te voldoen. Als je in het verleden door deze voorwaarde geen recht had op een inkomensvervangende tegemoetkoming, kun je een herziening aanvragen. Vraag het na via dit contactformulier.