Het is niet altijd mogelijk om te gaan werken als je een handicap hebt. Of je werkt wel, maar verdient weinig omdat je niet voltijds kunt werken. Om toch je woon- en leefkosten te kunnen betalen, kun je dan recht hebben op een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT). Wanneer heb je er recht op?

  • Je bent tussen de 18 en 65 jaar oud. Belangrijk: Op 18 januari 2021 werd de leeftijd voor de inkomensvervangende tegemoetkoming verlaagd van 21 naar 18 jaar. Lees hier meer.
  • Je handicap wordt erkend door een arts van de FOD Sociale Zekerheid.
  • Je inkomen en dat van je partner overschrijden de grenzen niet.
  • Je verdient maximaal een derde van wat een persoon zonder handicap kan verdienen door te werken op de gewone arbeidsmarkt.
  • Je bent ingeschreven in het bevolkingsregister.
  • Je hebt je domicilie in België en je verblijft hier ook echt.

Let op: op 12 maart 2020 is de voorwaarde vernietigd dat je verblijfplaats minimaal 10 jaar in België geweest moet zijn, waarvan minstens 5 jaar achter elkaar. Dit betekent dat je niet meer aan deze voorwaarde hoeft te voldoen. Als je in het verleden door deze voorwaarde geen recht had op een inkomensvervangende tegemoetkoming, kun je een herziening aanvragen. Vraag het na via dit contactformulier.