Afgelopen zomer kregen diensten, organisaties en voorzieningen voor personen met een handicap een kader van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), waarbinnen ze hun dienstverlening konden organiseren. Het gaat om kaders voor de volgende groepen:

  • schoolaanvullende en schoolvervangende dagopvang en verblijf in multifunctionele centra - update 5 november 2020
  • mobiele, ambulante en ADL-ondersteuning
  • collectieve dag- en nachtondersteuning voor volwassenen

Het corona virus is helaas nog niet weg en momenteel is het aantal besmettingen alarmerend in veel gemeenten en steden. De regels rond hygiëne, het dragen van beschermingsmaterialen en het bewaren van afstand blijven belangrijk. Aangezien er nu wel  beschermings- en testmaterialen beschikbaar zijn, zullen maatregelen minder strikt zijn dan in maart.

Het uitgangspunt is dat elke bewoner van een voorziening recht heeft op bezoek, behalve als de bewoner besmet is of als er voor de bewoner nog quarantainemaatregelen van toepassing zijn. Ook als er in de voorziening een uitbraak van corona is, kan iedere bewoner minimaal één bezoeker per week ontvangen. Die ene bezoeker kan per week wisselen, met respect uiteraard voor het maximale aantal toegestane contacten volgens de federale richtlijnen.

Wat betreft nauwe contacten blijft de leefgroep gelijkgesteld met een gezinssituatie. Dat betekent dat een gebruiker buiten de leefgroep en het gezin samen, nog evenveel bijkomende nauwe en niet-nauwe contacten mag hebben als elke burger. Bekijk samen met de zorgaanbieder op welke manier het bezoek wordt georganiseerd. Mogelijk zijn er door de lokale situatie bijkomende maatregelen nodig.Toch moeten we in de huidige situatie meer dan ooit voorzichtig zijn. Bij een overstap van een persoon met een handicap van de thuissituatie naar de voorziening en omgekeerd, kan een zorgaanbieder ingrijpen als blijkt dat er niet op een verantwoorde wijze om wordt gegaan met de algemene maatregelen om besmettingen te vermijden.

Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) en kortverblijf

Als gebruiker van nachten kortverblijf, moest je misschien langer dan verwacht in de voorziening verblijven naar aanleiding van de coronamaatregelen. De nachten kortverblijf of de punten RTH verblijf die je extra moest inzetten gedurende de periode van 14 maart tot en met 30 september 2020, ben je niet kwijt. Op die manier kun je ook na de coronaperiode nog een beroep doen op kortverblijf en RTH, dit tot aan het maximum van jouw aantal toegestane nachten kortverblijf of punten RTH.

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap zet alles steeds op een rij in haar infonota´s: 21 december 2020 en 14 januari 2021.