In de zomer van 2020 kregen diensten, organisaties en voorzieningen voor personen met een handicap een kader van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), waarbinnen ze hun dienstverlening konden organiseren. Nu de cijfers dalen vanwege de maatregelen en de vaccinaties zal voor de zomer van 2021 worden overgeschakeld naar situatie 1. Wat dat betekent voor de verschillende groepen kun je nalezen via de onderstaande linken:

Binnen de richtlijnen van situatie 1 is veel mogelijk maar dat betekent niet dat teruggekeerd wordt naar een normale situatie zoals voor de coronacrisis. Het corona virus is helaas nog niet weg en besmettingen blijven mogelijk, maar momenteel is er wel een dalende lijn in het aantal besmettingen in veel gemeenten en steden. De regels rond hygiëne, het dragen van beschermingsmaterialen, een goede ventilatie en het bewaren van afstand blijven belangrijk.

De grootte van groepen in de dagopvang blijft dus afhankelijk van de grootte van de ruimte. Daarnaast blijven ook de nationale richtlijnen algemeen geldend. Er moet een degelijke inschatting worden gemaakt binnen voorzieningen om de overstap van situatie 3 naar situatie 1 te kunnen maken.

Binnen de multifunctionele centra geldt op dit moment nog een uitzondering voor schoolaanvullende en schoolvervangende dagopvang. Daar blijft voorlopig de aanbeveling om zoveel mogelijk binnen de leefgroepbubbel te werken en binnenactiviteiten te scheiden voor verblijvers en kinderen en jongeren die dagelijks naar huis gaan.

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap zet alles steeds op een rij in haar infonota´s; 27 mei 2021, 28 juni 2021.