In een gezin met een zorgenkind zijn extra handen vaak een verademing. De vraag is waar je de juiste hulp vindt en hoe je dat kunt betalen.

Ten eerste kun je gebruik maken van Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH). Dat is beperkte handicap specifieke ondersteuning, wat betekent dat je het alleen kunt gebruiken voor dit doel. Dit kan zowel begeleiding, dagopvang of verblijf zijn, of een combinatie van deze ondersteuningsvormen. Het werkt met een puntensysteem. Per kalenderjaar kun je 8 punten besteden bij aanbieders die rechtstreeks toegankelijke hulp bieden. Voor RTH is geen goedkeuring van Jeugdhulp of Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap nodig, voor de aanvraag stap je direct naar de zorgaanbieder.

Binnen de rechtstreeks toegankelijke hulp bestaat er een aparte functie speciaal om de opstart in crèche of school voor je kindje gemakkelijker te maken. Dit heet Globale Individuele Ondersteuning.

Ten tweede zijn er een aantal zorgbudgetten die kunnen helpen om de kosten te betalen van helpende handen:

  1. Zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte, ook wel de verhoogde kinderbijslag genoemd. Toewijzing gebeurt via het Groeipakket.
  2. Zorgbudget voor mensen met een handicap (het vroegere Basis Ondersteunings Budget, BOB). Toewijzing gebeurt via de zorgkas van je ziekenfonds.
  3. Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden, ook wel mantelzorgpremie genoemd. Toewijzing gebeurt via de zorgkas van je ziekenfonds.

Let wel: voor deze zorgtoeslag/-budgetten gelden bepaalde voorwaarden. Bij doorklikken op de link kun je deze lezen.

Wat voor soort hulp kun je vragen?

Huishouden - hulp bij wassen, strijken, koken, dagelijks onderhoud, boodschappen, klein tuinonderhoud, klusjes. 

Oppas en verzorging - oppas voor je kind, begeleiding naar activiteiten en/of therapieën, verzorging.

Vervoer - bijvoorbeeld verplaatsingen van en naar school.

Bij wie vind je deze hulp?

  • Thuisverpleging - dit is gratis wanneer je er recht op hebt. Je kunt het aanvragen via je huisarts. Deze meet de zelfredzaamheid van je kind. Met het document van de huisarts kun je vervolgens naar de mutualiteit stappen, naar de adviserend geneesheer. Je mag zelf kiezen van welke dienst thuisverpleging je gebruik wilt maken.
  • Thuiszorgdiensten - heb je in je thuissituatie vanuit een bepaalde zorgbehoefte nood aan hulp, dan kun je je richten tot een dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg.
  • Deeleconomie - een platform waarop je mensen kan vinden die bepaalde goederen en diensten leveren. Bijvoorbeeld Helpper, Ring Twice, Trixxo Exxtra.
  • Vrijwilligers - je kunt een beroep doen op familieleden, buren of kennissen om je te helpen. Het is belangrijk dat je dit altijd via een vrijwilligersorganisatie laat verlopen, zodat er sprake is van een verzekering en eventuele vergoeding. Bijvoorbeeld Focus op Emancipatie.
  • Wijkwerken biedt werkzoekenden de kans actief bezig te zijn en jou een paar helpende handen te bieden.
  • Oppasdiensten - verschillende organisaties bieden een oppasservice aan. Bijvoorbeeld Gezinsbond, CM of I-Mens.
  • Minder Mobielen Centrale - een dienstverlening die wordt aangeboden door de gemeente, het OCMW of een andere organisatie. Vrijwillige chauffeurs bieden vervoer aan mensen met mobiliteitsproblemen.

Andere tips

In je eigen netwerk kun je vaak ook helpende handen vinden. Of denk eens aan de jeugdbeweging of studenten die een stage moeten volgen. Via zoekertjes op Facebook of Instagram bereik je een groot publiek. Neem ook een kijkje op de website Zorgwijs.be waar assistenten hun diensten aanbieden.

Op het gebied van vervoer bieden sommige gemeentes de mogelijkheid om taxicheques te gebruiken. Een taxicheque is een betaalmiddel waarmee je een deel van je taxirit kan betalen.