Elk kind dat in België woont en de Belgische nationaliteit bezit, heeft recht op kinderbijslag. Kinderen die geen Belgische nationaliteit hebben, komen in sommige gevallen toch in aanmerking. Lees hier in welke gevallen dat is.

Als ouder van een kind met een handicap heb je bovendien recht op een toeslag, bovenop het basisbedrag. In Vlaanderen heet deze toeslag Zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte en is het onderdeel van het Groeipakket (de vroegere kinderbijslag). In Brussel wordt vaak nog gesproken van verhoogde kinderbijslag. Je doet aanvraag bij je uitbetaler van het Groeipakket/kinderbijslag. Dit zijn:

FONS, Infino, KidsLife Vlaanderen, MyFamily, Parentia en Famiris (Brussel).

Let op: Stelde je na 1 januari 2019 een hulpvraag via de intersectorale toegangspoort voor minderjarigen? Je krijgt de zorgtoeslag automatisch toegekend als je kind aan de voorwaarden voldoet. De arts, verbonden aan het multidisciplinair team waar je je vraag stelt, zal ook de beoordeling doen voor de zorgtoeslag. Zo hoeft je je kind niet aan te melden bij twee verschillende artsen.

  • Vlaanderen: De uitbetaler van je groeipakket geeft de aanvraag door aan het team Zorgtoeslagevaluatie (ZOË) van Kind en Gezin.
  • In Brussel word de aanvraag momenteel nog doorgegeven aan het FOD Sociale Zaken. Nadat je de aanvraag hebt gedaan, ontvang je een brief van het FOD waarin de volgende stappen worden uitgelegd.

Vlaanderen

De ouders ontvangen na de aanvraag twee vragenlijsten, één om zelf in te vullen en één om in te laten vullen door de behandelend arts. Als het dossier compleet is, wordt dit door gestuurd naar de arts van Kind en Gezin. Mogelijk worden de ouders en het kind uitgenodigd voor een gesprek, maar dit is niet altijd het geval. De arts beoordeelt de behoefte aan specifieke ondersteuning.

Het resultaat van het onderzoek wordt door Kind en Gezin aan je uitbetaler bezorgd. Waarop de uitbetaler vervolgens het bedrag voor de toeslag bepaalt.

Samenvattend:

Zorgtoeslag in het Groeipakket.png