In je leven kunnen zich onverwachtse gebeurtenissen voordoen. Hierdoor kan je leven opeens op de kop staan en moeten er vaak snel beslissingen worden genomen. We geven een aantal opties waar je beroep op kunt doen in onverwachtse situaties.

Automatische toekenning Persoonsvolgend Budget

In bepaalde noodsituaties kun je een aanvraag indienen bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap om direct een budget toegekend te krijgen. Hier vind je meer informatie.

Tijdelijke opvang

Soms kan je netwerk even geen opvang bieden en heb je tijdelijk nood aan dagopvang, een plaats om te logeren of begeleiding aan huis. Dan biedt respijtzorg een oplossing, waarbij de zorg even wordt overgenomen door anderen. De Dienst Maatschappelijk Werk van je ziekenfonds kan je hier meer informatie over geven.

Pleegzorg

Stel, jullie zoon of dochter met een handicap heeft altijd bij jullie gewoond, maar nu worden jullie te oud om de zorg nog op jullie te kunnen nemen. Of jullie komen zelf in een situatie terecht waar zorg nodig is. Wist je dat je op zulke momenten gebruik kunt maken van een gastgezin via Pleegzorg Vlaanderen? Het is ook mogelijk om pleegzorg in te schakelen, wanneer je als ouders af en toe even ontlast wilt worden. Je kunt dan ondersteuning krijgen van een pleeggezin.