Als je een handicap hebt, krijg je vaak te maken met extra kosten op het gebied van de uitvoering van dagelijkse activiteiten. Een integratietegemoetkoming (IT) kan helpen om deze kosten te dragen. Wanneer heb je er recht op?

  • Je bent minstens 21 jaar.
  • Je handicap wordt erkend door een arts van de FOD Sociale Zekerheid.
  • Je inkomen en dat van je partner overschrijden de grenzen niet.
  • Je bent ingeschreven in het bevolkingsregister.
  • Je hebt je domicilie in België en je verblijft hier ook echt.