Wat is een Persoonsvolgend Budget (PVB)?

Een Persoonsvolgend budget (PVB) is een som geld die je naar eigen inzicht mag besteden, maar wel alleen voor zorg specifiek voor de handicap. Het wordt toegekend aan meerderjarige personen met een handicap, het kan vanaf 17 jaar aangevraagd worden.

Je kunt hiermee ondersteuning en zorg betalen. Dat kan hulp zijn van eigen familie, vrijwilligers, individuele begeleiders of hulpverleners. De hoogte van het bedrag hangt af van je situatie en de zorgzwaarte.

Hoe kan ik een Persoonsvolgend budget aanvragen?

De volgende stappen zijn belangrijk: