Zodra iemand 18 jaar wordt, is deze persoon meerderjarig. Dit brengt allerlei rechten en plichten met zich mee. Personen met een verstandelijke handicap zijn niet altijd in staat om zelf beslissingen te nemen, bijvoorbeeld wat betreft geldzaken. Om ervoor te zorgen, dat deze persoon wel de rechten en plichten kan uitoefenen, kun je een zorgvolmacht of een bewindvoering aanvragen.

De bewindvoering is in de plaats gekomen van de vroegere verlengde minderjarigheid en voorlopige bewindvoering. Dit is een beschermingsmaatregel, met tussenkomst van de vrederechter, die geheel is afgestemd op de persoon met een handicap. De vrederechter bekijkt wat de persoon wel en niet kan. Voor de zaken die de persoon niet zelf kan, wordt de bewindvoering ingeschakeld.