De Vlaamse Regering heeft naar aanleiding van de coronacrisis een aantal begeleidende maatregelen genomen. Veel ouders van een kind met een verstandelijke handicap hebben de zorg anders in moeten delen tijdens deze periode. Vaak moest er extra zorg ingekocht worden voor ondersteuning thuis.

Houders van een Persoonlijke Assistentie Budget (PAB) of een Persoons Volgend Budget (PVB) mogen hun budget ook in 2021 overschrijden met maximaal 25,5%, om daarmee de extra overeenkomsten die ze moesten afsluiten te kunnen betalen. Voorwaarde is wel dat deze overeenkomsten worden geregistreerd als Covid-19-overeenkomst. Deze maatregel is verlengd tot en met 30 juni 2021.

Toegelaten overeenkomsten zijn onder andere:

  • een overeenkomst met een dienst zoals thuiszorg;
  • een overeenkomst met een vergunde zorgaanbieder voor:
    • het bieden van zorg en ondersteuning in een een-op-een relatie als je met deze vergunde zorgaanbieder nog geen lopende dienstverleningsovereenkomst (IDO) hebt;
    • een uitbreiding van je lopende dienstverleningsovereenkomst (IDO) met je vergunde zorgaanbieder voor zorg en ondersteuning in een een-op-een relatie als deze al individuele ondersteuning in een een-op-een relatie voorzag;
  • een overeenkomst voor alternatieve vervoersoplossingen;
  • een overeenkomst voor intensieve bijstand met een bijstandsorganisatie.

Lees er meer over in deze infonota´s van 14 januari, 29 januari en 23 april.

Bijstandsorganisatie ZOOM vzw helpt je graag met het invullen van de benodigde papieren. Veel gebruikers van voorzieningen die instaan voor opvang thuis of in eigen netwerk, gaan er van uit dat ze sinds 14 maart 2020 wel extra ondersteuning geboden hebben, maar dat ze hiervoor geen facturen kunnen aantonen. De Zoom-coach helpt je op weg om bijvoorbeeld via vrijwilligerswerk of vergoeding van een assistent via een deeleconomieplatform toch facturen voor dit soort hulp door te geven aan het VAPH. Ouders, brussen, .. kunnen zo een vergoeding voor hun hulp ontvangen en hiervoor facturen voorleggen. Het VAPH betaalt deze facturen vlot terug eens het dossier administratief in orde is.