Sinds de lockdown in maart hebben veel ouders de keuze moeten maken; neem ik mijn kind voltijds in huis of laat ik mijn kind voltijds in de voorziening? Dit zorgde voor een compleet andere invulling van de zorg dan anders en vaak moest er extra zorg ingekocht worden voor ondersteuning thuis. De Vlaamse Regering heeft naar aanleiding hiervan een aantal begeleidende maatregelen genomen.

Houders van een Persoonlijke Assistentie Budget (PAB) of een Persoons Volgend Budget (PVB) mogen hun budget in 2020 overschrijden met maximaal 25,5%, om daarmee de extra overeenkomsten die ze moesten afsluiten te kunnen betalen. Deze maatregel blijft gelden tot en met 31 december 2020.

Toegelaten overeenkomsten zijn onder andere:

  • een overeenkomst met een dienst zoals thuiszorg;
  • een overeenkomst met een vergunde zorgaanbieder voor:
    • het bieden van zorg en ondersteuning in een een-op-een relatie als je met deze vergunde zorgaanbieder nog geen lopende dienstverleningsovereenkomst (IDO) hebt;
    • een uitbreiding van je lopende dienstverleningsovereenkomst (IDO) met je vergunde zorgaanbieder voor zorg en ondersteuning in een een-op-een relatie als deze al individuele ondersteuning in een een-op-een relatie voorzag;
  • een overeenkomst voor alternatieve vervoersoplossingen;
  • een overeenkomst voor intensieve bijstand met een bijstandsorganisatie.

In deze infonota staat alles op een rij.

Bijstandsorganisatie ZOOM vzw helpt je graag met het invullen van de benodigde papieren. Veel gebruikers van voorzieningen die instaan voor opvang thuis of in eigen netwerk, gaan er van uit dat ze sinds 14 maart wel extra ondersteuning geboden hebben, maar dat ze hiervoor geen facturen kunnen aantonen. De Zoom-coach helpt je op weg om via bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of onbelast bijklussen toch facturen voor dit soort hulp door te geven aan het VAPH. Ouders, brussen, .. kunnen zo een vergoeding voor hun hulp ontvangen en hiervoor facturen voorleggen. Het VAPH betaalt deze facturen vlot terug eens het dossier administratief in orde is.