Op het gebied van belastingen zijn er een aantal voordelen:

 1. Verkeersbelasting en inverkeerstelling: https://financien.belgium.be/nl/particulieren/vervoer/gehandicapte_autogebruikers
 2. Inkomstenbelasting: https://financien.belgium.be/nl/particulieren/gezin/gehandicapte/gehandicapte_kinderen_en_gehandicapte_personen_ten_laste#q6
 3. Onroerende voorheffing: https://belastingen.vlaanderen.be/OV_vermindering-voor-gehandicapt-persoon
 4. Vrijstelling erfbelasting: https://www.vlaanderen.be/abattement-in-de-erfbelasting-voor-een-erfopvolger-met-een-handicap
 5. Kinderopvang: https://financien.belgium.be/nl/particulieren/gezin/gehandicapte/kinderopvang

Voor bepaalde vormen van kinderopvang heb je recht op belastingvermindering. De opvang tijdens vakanties en vrije tijd valt hier ook onder. Het gaat om de volgende kosten:

 • de kinderopvang voor de aanvang van de lessen (voorschoolse opvang)
 • de kinderopvang tijdens de middagpauze
 • de kinderopvang na de normale lesuren (naschoolse opvang)
 • de kinderopvang tijdens alle vakanties (zoals bijvoorbeeld vakantiekampen georganiseerd door de jeugdbewegingen, de speelpleinwerking georganiseerd door de gemeenten, diverse stages voor sport, wetenschap, cultuur, taal ...)
 • de kinderopvang tijdens schoolvrije dagen
 • de kinderopvang tijdens weekends
 • de opvang van kinderen in internaten
 • de opvang van kinderen die nog niet naar school gaan

De belastingvermindering geldt alleen voor kinderen beneden de 12 jaar en voor kinderen met een zware handicap beneden de 18 jaar.

licht aan.png Ontdek de Rechtenverkenner

Op de website van de rechtenverkennervind je een overzicht van sociale rechten:

 • Premies en andere voordelen op het vlak van onderwijs, arbeid, wonen, welzijn, energie,…
 • Voor kwetsbare groepen: ouderen, chronisch zieken, personen met een handicap, werkzoekenden,…
 • Door verschillende overheden: federale, Vlaamse, provinciale en lokale overheid.

Je kunt een filter instellen door je postcode in te voeren en vervolgens te kiezen voor de doelgroep personen met een handicap. Je krijgt een overzicht te zien van alle rechten. Je kunt doorklikken op de verschillende rechten en krijgt dan meer informatie over dit specifieke recht.