VAPH-ondersteuning voor vroeggeboren kinderen

Vroeggeboorte heeft een grote impact op zowel het kindje zelf als op de ouders. Je hebt van bij de start meer zorgen, ook wanneer je het ziekenhuis mag verlaten, richting huis. Als ouder van een te vroeg geboren kind - vóór 37 weken - kan je beroep doen op vroegbegeleiding. Hierbij worden ouders van een vroeggeboren kindje geholpen bij de overstap van het ziekenhuis naar huis.

Dit is een vorm van rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) en betreft dus een ondersteuning van het VAPH. Deze vorm van ondersteuning is snel inzetbaar en laagdrempelig. Net zoals bij andere RTH-ondersteuning kan je namelijk rechtstreeks naar een zorgaanbieder stappen die vroegbegeleiding aanbiedt. Je hoeft dus geen aanvraagprocedure te doorlopen.

Je kan hiervoor terecht bij volgende thuisbegeleidingsdiensten: Resonans in Vlaams-Brabant, De Kleine Beer in Antwerpen, de Dienst Ambulante Begeleiding in Limburg, Broos in Oost-Vlaanderen of ’t Spoor in West-Vlaanderen.

Op de website van het VAPH kan je hierover meer lezen. In een reportage van de VRT kan je een getuigenis bekijken.