Het helpt om je ervaring met iemand te delen. Aarzel niet om dit te doen met iemand in je directe omgeving. De drempel om hulp te vragen kan hoog zijn, maar door er samen met een bekende over te praten, heb je al een tweede persoon die mee kan denken. Voel je de behoefte (door) te praten met een beroepskracht, zijn er de volgende mogelijkheden:

Huisarts/Kinderarts/ Kind en Gezin - in eerste instantie kun je je vermoedens best delen met je (huis)arts of verpleegkundige van Kind en Gezin. Zij kunnen je doorverwijzen naar de juiste instanties.

Kinderdagverblijf/onthaalouder – gaat je kind naar een kinderopvang of onthaalouder dan kun je in gesprek gaan met de kinderverzorg(st)er en/of teamleider; zijn er dingen die opgevallen zijn? Hoe gaan ze daar in de opvang mee om? Het gebeurt ook andersom; de kinderverzorg(st)er merkt zelf bepaalde dingen op en deelt die met de ouders.

Centrum voor leerlingbegeleiding (CLB) – is je kind schoolgaand, dan kun je in gesprek gaan met de leerkracht. Deze kan je zo nodig doorverwijzen naar het Centrum voor leerlingbegeleiding dat verbonden is aan de school waar je kind naartoe gaat. Het kan ook zijn, dat de leerkracht zelf bepaalde dingen opmerkt, die hij/zij deelt met de ouders. In dat geval kan er ook doorverwezen worden naar het CLB.

Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) – bij het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk kun je gemakkelijk binnen stappen voor een gesprek. De medewerkers geven advies en kunnen doorverwijzen naar meer gespecialiseerde diensten.

Extra ondersteuning en begeleiding thuis. 

Heb je behoefte aan iemand die bij je thuis komt, die je tips kan geven en die samen met je bekijkt hoe de ontwikkeling van je kind verloopt? Dan kun je terecht bij een thuisbegeleidingsdienst. Hier kun je al terecht als je het vermoeden hebt dat de ontwikkeling van je kindje anders dan anders verloopt. De medewerker van de thuisbegeleidingsdienst bespreekt samen met jou je zorgen en geeft zo nodig informatie over de verschillende diensten waar je terecht kunt voor een mogelijke diagnose.