Er bestaan allerlei soorten hulpmiddelen en aanpassingen die kunnen helpen om de persoon met een handicap een zo zelfstandig mogelijk leven te laten leiden of die extra ondersteuning bieden bij de verzorging.

In deze lijst vind je een overzicht van hulpmiddelen en aanpassingen waarvoor je van het VAPH een tegemoetkoming kan krijgen.
In de hulpmiddelendatabank vind je meer informatie over de hulpmiddelen (productinformatie, foto's, richtprijzen en de gegevens van de handelaars waar je de producten kan kopen).

Heb je ondersteuning nodig op het werk? Dan kan je terecht bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB).

Tegemoetkomingen

De aankoop van hulpmiddelen is niet goedkoop. Er zijn drie instanties die een tegemoetkoming voor hulpmiddelen kunnen geven:

  • De Vlaamse Sociale Bescherming (via de zorgkas) voor mobiliteitshulpmiddelen.
  • Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) geeft een refertelijst waarop je kunt zien voor welke hulpmiddelen en aanpassingen je een tegemoetkoming kunt krijgen. Ook voor verplaatsingstechnieken, incontinentiemateriaal en pedagogische hulp bij hogere studies kun je bij het VAPH terecht. Hier vind je meer uitleg.
  • De aanvullende diensten en voordelen van je ziekenfonds.

Aanvraagprocedure

Op de website van het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg vind je veel informatie over het aanbod van hulpmiddelen en waar je deze aan kunt vragen. Dit is voornamelijk gericht op (thuis)zorg en mobiliteit. Op het gebied van onderwijs en werk kun je terecht bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten en de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB).

Belangrijk:

Dien eerst je aanvraag in voor hulpmiddelen of aanpassingen en ga pas daarna over tot de aankoop!