Heb je af en toe behoefte aan wat extra hulp? Je wilt bijvoorbeeld dat iemand om de veertien dagen een uurtje langs komt om je administratie op orde te houden? Dan kun je Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) inschakelen. Dat is beperkte handicap specifieke ondersteuning, wat betekent dat je het alleen kunt gebruiken voor dit doel.

Voor RTH is geen goedkeuring van de VAPH nodig, voor de aanvraag stap je direct naar de zorgaanbieder. Je moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen:

  • Je hebt een (vermoeden van) handicap.
  • Je bent jonger dan 65 jaar. Als je al erkend bent als persoon met een handicap door het VAPH, dan speelt je leeftijd geen rol.
  • Je woont in Vlaanderen of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Voor volwassenen is een domicilie vereist. Voor minderjarigen volstaat een feitelijke verblijfplaats in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  • Je hebt nog geen persoonlijke-assistentie budget of persoonsvolgend budget ter beschikking.