Om de verspreiding van het coronavirus te beperken, kan een voorziening tijdelijk worden gesloten of wordt de dienstverlening tijdelijk onderbroken. Ouders van personen met een handicap moeten in zo´n geval vaak verlof aanvragen om hun kind thuis te kunnen opvangen. Zij kunnen dan een beroep doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht in de periode van 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021. Op de website van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) vind je meer informatie.

Het feit dat het kind niet naar het kinderdagverblijf, de school of het centrum voor opvang van personen met een handicap kan gaan, moet te wijten zijn aan:

  • ofwel de sluiting of tijdelijke stopzetting van de dienst* door een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Het kan hierbij ook gaan om een gedeeltelijke sluiting van een school of opvangcentrum (bijvoorbeeld enkel bepaalde klassen van een school worden gesloten of een gedeeltelijke stopzetting van de dienstverlening voor gehandicapten);
  • ofwel het feit dat het kind zelf in quarantaine of in isolatie moet om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

*Ook de kampen in de paasvakantie die geannuleerd werden vallen onder deze regeling.